Norwegian-German translation of ta overgang

Translation of the word ta overgang from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta overgang in German

ta overgang
farkostverb umsteigen
Similar words

 
 

More examples
1.Rute 41 innstiller kjøringen og passasjerene må ta overgang til bane ved Røa / Hovseter.
Your last searches