No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ta til følge. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Hvilke av finansrådmannens nedskjæringsforslag regner De med å måtte ta til følge ?
2.Den bør programdirektøren ta til følge.
3.Departementet vil dermed ta til følge den kritikk som har vært fremført mot gjestepasientordningen fra blant annet Oslo og Akershus.
4.Eidsivating lagmannsrett besluttet onsdag å ikke ta til følge aktoratets begjæring om å fastsette en bestemt tidsfrist for forsvarernes ønsker om å innstevne ytterligere vitner, efter at hovedforhandlingene nå er inne i sin andre uke.
5.Regjeringen gjorde det igår klart at den vil legge vekt på, men ikke nødvendigvis ta til følge, Hydros råd.