Norwegian-German translation of ta til side

Translation of the word ta til side from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta til side in German

ta til side
generellverb beiseite nehmen
Examples with translation
Verden er som en bok, og de som ikke reiser leser bare en side.
Jeg åpnet døren og så to gutter som sto side om side.
Hun retter oppmerksomheten bare mot den ytre side av ting.
Det har aldri vært min sterke side.
Han skjøv glasset over til min side av bordet.
Similar words

 
 

More examples
1.Bakermester Arnold Østlid må ta til side et brød som fikk skalken sin trykket inn.
Your last searches