Norwegian-German translation of tale med

Translation of the word tale med from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tale med in German

tale med
spørsmålverb sich wenden an, ansprechen
  personverb sprechen mit
Derived terms of tale med
Examples with translation
Han hadde ikke mye tid til å forberede sin tale.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er bare Bibelen som kan tale med Guds autoritet.
2.At forskerne ikke vil flytte er beklagelig, understreker statsråden, men såvidt hun kjenner til, er det ikke på tale med nye utspill i forhandlingene om vilkårene for de ansatte når det gjelder selve flyttingen til Trondheim.
3.Det er vanskelig å tale med et" hvis" først.
4.Her ble det klart fastslått at det ikke kunne komme på tale med noe toprissystem.
5.Jeg ville bare komme i tale med vaktene slik at jeg kunne få stoppet mishandlingen av denne lille unggutten, sa han.
6.Valget er truffet - nå må vi tale med en stemme, sa Walter Mondales rival Gary Hart da Mondale torsdag var blitt nominert som demokratenes presidentkandidat.
7.Aarflot henviser Knudsen til å tale med NordHålogalands biskop om emner som angår hans prestetjeneste.
8.Aldri har jeg hørt et yngre menneske tale med en så enkel, naturlig autoritet og helstøpt overbevisning til et folks myndigheter og kulturhonoratiores.
9.Barnet som var Guds store kjærlighetshandling for å sette mennesker fri og komme mennesker i tale med sine livgivende ord.
10.Da YS og AF kom med i kontaktutvalget, var det ikke på tale med representasjon også i Aukrustutvalget.
11.Den 14. oktober 1944 kom to generaler hjem til familien, ba om å få tale med feltmarsjallen i enerom, stillet ham overfor valget mellom selvmord med en storslått begravelse eller rettergang for en folkedomstol med fengsling av familien.
12.Den israelske regjering har gjort det klart at det ikke kommer på tale med noen fullstendig tilbaketrekning med mindre den får garantier for at det tomrom som de israelske styrkene efterlater seg ikke skal fylles av syriske eller palestinske styrker.
13.Denne fine skuespilleren har blant mange andre egenskaper den at han kan se ut som han - for å tale med en dansk dikter -" er gått inn i ursorgens bjerge".
14.Dermed synes det klart at det kan komme på tale med lønnsnevnd i denne konflikten.
15.Dersom de skaffer seg høyere lønnstillegg enn andre, kan det komme på tale med mottiltak, heter det i programutkastet.
16.Det er altså ikke på tale med å etablere en ny såkalt melkeku for offentlige inntekter".
17.Det er nødvendig for å få en" konkret vurdering av hvorledes verdier skal føres videre eller vrakes", for å tale med Apenes.
18.Det er postmesteren selv som vil tale med meg.
19.Det jeg har gjort, er å fremholde at våre Kr. F.velgere, og særlig de som var og er skeptiske til regjeringssamarbeidet, imøteser familiemeldingen med interesse fordi" de ser på den som en prøvesten", for å tale med partiformann Bondevik.
20.Det kan komme på tale med inndragning av jakkene.
21.Det kan også komme på tale med et politisk comeback for Berge Furre, men han har foreløbig ikke gitt noe svar på om han kan tenke seg det, og det er også isåfall uklart hvilket fylke han vil komme til å representere.
22.Det kan også komme på tale med individuell start.
23.Det kan også komme på tale med oppsigelser.
24.Det kommer foreløbig ikke på tale med tvungen lønnsnevnd.
25.Det kommer foreløbig ikke på tale med tvungen lønnsnevnd for å løse konflikten blant de 350 kabinansatte i Braathens SAFE.
26.Det vil heller ikke komme på tale med folkeavstemning om den britiskkinesiske avtalen om Hongkongs fremtid.
27.Dette har ingen dekning i de faktiske forhold i det det ikke kommer på tale med noen form for stortingsbevilgning til det formål det her gjelder.
28.En underskriftsaksjon til støtte for senkeapparatet resulterte i 711 underskrifter på kort tid, og sognepresten måtte bare erkjenne at det overhodet ikke kommer på tale med annet enn senkeappareatet.
29.Facius mener at det ikke kan komme på tale med erstatning fra Danmark.
30.Fire stormakters kommandanter passer på at han ikke sier noe om sin sak og sin rolle som Hitlers stedfortreder når han en time hver måned får tale med et menneske utenfra.
Your last searches