Norwegian-German translation of tale ut

Translation of the word tale ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tale ut in German

tale ut
generellverb offen sagen
Derived terms of tale ut
Anagrams of tale ut
Examples with translation
Han hadde ikke mye tid til å forberede sin tale.
Similar words

 
 

More examples
1.De andres elendighet vekker hans medansvarlighet, forplikter ham til å være hos dem så lenge de har bruk for ham om det var bare for å tale ut til å bringe deres klager videre.
2.Det finnes et nasjonalt ego som kan lide sammenbrudd hvis det kunstneriske ego ikke får anledning til å tale ut om sin samtids ego og identitet.
3.Og mange vil stå frem og tale ut på Osloseminaret.
4.Selv et selskap som Lloyds of London tar ikke chansen på å betale ut for egen regning så store beløp som det her er tale om.
5.Ved å være seg selv, tie, men lytte, provoserer han motparten til oppriktig å tale ut om deres eget liv.
Your last searches