Norwegian-German translation of tannhjul

Translation of the word tannhjul from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tannhjul in German

tannhjul
teknisknoun Zahnrad [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Syvende linje ovenfra hadde hadde en trykkfeil, riktig spørreord skulle være" tannhjul" - jeg sier ikke mer...
2.Adm. direktør Arild Brath Arild Braath (34) er ansatt som adm. direktør i A.S. Progress Tannhjul og Maskinfabrikk.
3.Det ble abstraktarrangementer av det, mye" fundne ting", tannhjul og slikt, som han lot støpe av i bronse.
4.Han får tid til å reise, savnet av tannhjul, snekkedrev og lyddåser vil han nok overleve.
5.Naturvidenskapen trengte seg på med sitt, det analytiske, bestående av livets fjær og tannhjul.
6.Batterier og digitalur har aldri fått innpass i landets eldste urgrossistfirma, A. J. Koritzinsky & Co. Her er det tikk og takk og opptrekk og tannhjul - i en stadig vikende kamp mot batteridrevne tidsmålere fra Japan.
7.Selskapet arbeider derfor for å finne en løsning på dette, med kuponger i løpende baner for printere med traktormating, altså tannhjul som trekker frem papiret efter perforering på sidene, sier avdelingssjef Hans Nyberg i Norsk Tipping på Hamar til Østlendingen.
8.Sleider og tannhjul drar samtidig frem en sleide som tømmerstokken ligger på.
Your last searches