Norwegian-German translation of taxi

Translation of the word taxi from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

taxi in German

taxi
transportnoun Taxi [n]
Synonyms for taxi
Derived terms of taxi
Examples with translation
Jeg fant en taxi.
Hun spurte om jeg trengte taxi.
Similar words

 
 

More examples
1.Taxi 80" er utviklet av Ericssonkonsernet.
2.Taxi koster mindre enn du tror.
3.Ta taxi til" Schwenders" på Grossneumarkt.
4.Allerede i 1983 overgikk passesjerantallet på Fornebu prognosene, med ca. 4,6 mill. pluss militærtrafikk og taxi - flyvninger.
5.Både" Mary Tyler Moore Show" og" Taxi" har nordiske fjernsynsseere satt øynene i.
6.Den som har råd kan selvsagt ta taxi, men det blir ikke helt billig.
7.Denne intensjonen vil ved ferdigstillelsen av anlegget ganske sikkert være oppfylt, men i anleggsfasen vil reisende til og fra Oslo S med taxi bli påført unødige plager.
8.Det er farlig med elefanter i baksetet, slår" Taxi", organ for Norges Taxiforbund fast i sitt første nummer iår.
9.Det er også mulig å benytte seg av tog og taxi.
10.Det siste antyder at sivilisasjonens røde tråd også har nådd Den Internasjonale Villmarksleiren, der vi ble behagelig innlosjert efter en timils kjøretur med taxi.
11.En av mine naboer tok taxi hjem fra byen en aften, han sa til sjåføren at han skulle til Steinborgveien.
12.Flyselskapet Norving har en tredelt virksomhet - rute og linjetaxiflyvning, som iår ventelig vil stå for 40 millioner i driftsinntekter, taxi og charterflyvninger vel 25 millioner og ambulanseflyvninger som vil stå for vel 22 millioner kroner i driftsinntekter.
13.Fra og med torsdag blir gjennomkjøring i Oslo gate i Gamlebyen tillatt bare for trikker, busser og taxi.
14.Han blir hjulpet på bena, ser våre uniformer og politibil og sier taxi ?
15.Han bodde på førsteklasses hoteller og tok sjelden taxi, men lot seg transportere av en leiet privatsjåfør.
16.Han har også nok penger til taxi.
17.Han tar taxi hvis avstanden er mer enn 100 meter.
18.Inspirasjonen hentes tydelig fra amerikaneren Martin Scorseses" Taxi Driver", fra utallige" film noir" eller disse nattsvarte gangsteropus pluss utallige westerns.
19.Jeg dro med taxi mot en kjent vinstue i nærheten av Det kongelige Teater.
20.Jeg foreslår at det lages et eget skilt for kollektivtrafikken, slik at det ikke er noen tvil om hvilke kjørefelt som er forbeholdt buss og taxi, mener Per Ottar Tokle i Svenskerudveien.
21.Mange tar taxi for å komme fortere frem, og hvis man blir hengende i trafikken, er det lett for sjåførene å få følelsen av å gjøre dårlig arbeide, påpeker Haga.
22.Men ikke alle tar taxi for er man en husstand på fem og må ut med straffeskatten på 150 kroner pr. person, blir det penger av det og - til Staten.
23.Men trafikanter med Jernbanen behøver ikke frykte for at de skal måtte gå lengre enn hva de er vant til for å komme til taxi, ifølge planene.
24.Selv om du kommer inn i en taxi og får beskjed om at han ikke har lisens til å kjøre utenfor byen.
25.Sneforholdene er stabile og sesongen er vanligvis fra desember til mai. Med egen bil tar det ca. fire timer til Hemsedal fra Oslo - toget bruker tre timer til Gol, derfra må man ta bussen, evt taxi videre.
26.taxi til Røde Kors Legevakt og ble forsynt med gips til albuen.
27.Taxi er løsningen for endel som har gitt opp både sin egen bil og de kollektive transportmidler.
28.Tre meter over gateplanet på Jernbanetorvet vil dette inngangspartiet på tre mål gi adkomst både for fotgjengere og reisende i taxi eller privatbil.
29.Turi gikk fort forbi de fremmøtte reiseledere i retning skiltet med Taxi.
30.Ved 0145tiden hadde de tatt taxi sammen til kvinnens leilighet i Etterstadgaten på Vålerengen.
Your last searches