Norwegian-German translation of tenke ut

Translation of the word tenke ut from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tenke ut in German

tenke ut
planerverb ausdenken, bedenken, entwerfen, schmieden
Examples with translation
Har du noen gang prøvd å ikke tenke på en blå elefant? Jeg prøvde å ikke tenke på han, men det var umulig.
Lær å tenke positivt!
Han ble gående og tenke på dette.
I utdanningssystemet vårt lærer vi opp folk til å tenke at det verste du kan gjøre er å gjøre feil.
Når du skal velge høst- og vintersko til barna, er det viktig å tenke på at skoen må være både vanntett, pustende og helst ha en kraftig såle.
La oss tenke litt mer på våre verdier og overbevisninger.
Du kan tenke deg hvor forbauset han ble da han så deg på dette stedet.
Similar words

 
 

More examples
1.Bokens" skurk" er planlegger i OBOS, en Arbeiderpartimann som har vært med på å tenke ut Romsås, og som flytter dit efter en skilsmisse.
2.Det pleier det ellers ikke - det jeg har laget til nå, må jeg tenke ut først.
3.Forøvrig har Benkow benyttet sommeren til å tenke ut momenter til alle de taler han forventes å holde i anledning av Høyres landsmøte og feiringen av partiets 100års jubileum.
4.Fremfor å tenke ut hvilke nye kombinasjoner av oppgaver de kan bruke distriktsjordmoren til, begynner de å tolke sitt arbeidsgiveransvar.
5.Han får også tid til å tenke ut partistrategien fremover, hvor han håper å komme i vippeposisjon med en stor partigruppe og tvinge skattelettelser ut av en Willochregjering.
6.I denne forbindelse må man tenke ut over her - og - nå - perspektivet.
7.I denne forbindelse må man tenke ut over herognåperspektivet.
8.Innenrikspolitikk blir viktig, og overskuddet til å tenke ut over dette perspektiv når det gjelder økonomisk politikk og arbeidsmarkedspolitikk og handelspolitikk, er ikke lenger tilstede.
9.Og mens de aller fleste andre bruker all sin fantasi på å tenke ut noen riktig smarte gaver å kjøpe, setter Berit seg til dreiebenken med keramikk.
10.Ungdom må lære å tenke ut over de fastlåste forestillingene.
11.Å tenke ut en intrige er nesten verre enn å skrive for voksne.
12.Du må ha tiltro til at vi sammen kan komme frem til løsninger som er bedre enn dem du alene kan tenke ut, oppmuntrer gruppeleder, mens han deler ut skjema for Planlegging av Tilværelsen.
13.Jeg har sittet og forsøkt å tenke ut hvordan morderen kan ha fått til det med bolten, forklarte han.
14.De burde heller sette seg ned og tenke ut hva slags barneteater de ønsker, for derefter å kontakte en eller flere forfattere og så velge ut det beste, sier Tor Edvin Dahl som for et par år siden sendte inn et stykke som det tok et år å få svar på.
15.Jeg svarte ingenting, for hvert minutt var fylt av bekymringer, og jeg greide ikke å finne et ledig øyeblikk hvor jeg kunne tenke ut et overbevisende svar.
16.Man bør prøve å tenke ut hvilke behov familien vil få i fremtiden, og gjøre planløsningen så fleksibel som mulig.
17.Man kan tenke ut en rolletolkning, men underveis blir den kanskje totalt anderledes - efterhvert som man lever seg inn i skikkelsen.
18.Man må tenke ut en sammenheng og finne ut nøyaktig hvilke vinkler og perspektiver som fungerer best.
19.NATOs generalsekretær sa at det blir vanskelig å tenke ut et system for balanse og avspenning for romvåpen.
20.Og det er ingen hemmelighet at enkelte har brukt mye krefter på å tenke ut nye og mer subtile metoder for i realiteten å beholde den statlige kontroll.
Your last searches