Norwegian-German translation of tenkende

Translation of the word tenkende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tenkende in German

tenkende
generellnoun Denken [n], Nachdenken [n]
  mental aktivitetnoun Nachdenken [n], Nachsinnen [n], Denken [n]
Synonyms for tenkende
Anagrams of tenkende
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis hensikten var å jage bort annerledes tenkende fra arbeidet, har de (som gikk til anmeldelse) oppnådd hva de ville".
2.Den løgn, forfølgelse og isolasjon de to er blitt utsatt for viser på en avskyelig måte hvilken situasjon anderledes tenkende er henvist til i en kommunistisk diktaturstat.
3.I møtet mellom overlege Pontoppidan og Amalie Skram blir to vidt forskjellige livsoppfatninger konfrontert med hverandre, den rasjonelt tenkende og den intuitivt følende.
4.Jeg stiller spørsmålet til enhver tenkende fransk kvinne og mann, sa han.
5.Sigvald Asheim som har skrevet ABC og noen andre bøker jeg har illustrert, mente at tegninger som skulle gi opplevelser til barn, måtte tegnes av barn - ikke av akademisk tenkende voksne.
6.Vi kristne har altfor lenge sittet innenfor våre gjerder og passet på at ikke anderledes tenkende kom inn.
7.AI (artificial intelligence) tenkende datamaskiner - er nå på vei ut av laboratoriene og kan om ikke lenge fremstå som en helt ny æra innen datateknologi og næringslivsfunksjoner.
8.Alle Tsjekhovs skuespill tyder på at slik oppfattet åndsarbeidere og andre tenkende mennesker situasjonen i Russland omkring århundreskiftet.
9.Alle de pipende, blinkende, tikkende og nesten tenkende plastbelagte tidsmaskinene er på vei ut.
10.Alle disse anklager er alvorlige efter den sovjetiske rettsoppfatning som tillempes mot annerledes tenkende.
11.Av mediene generelt - og det innbefatter NRK - kan man i disse dagene få inntrykk av at det ikke finnes selvstendig tenkende mennesker igjen i dette landet - bortsett kanskje fra i klare høyrekretser.
12.Blant den uendelighet av muligheter som forelå, ble det vi - du og jeg - som fikk liv og ble til bevisste, tenkende individer.
13.De nye produktene (fra den tenkende boksen) vil komme til å kunne yde en rekke tjenester, f.eks. medisinsk diagnose, regnskapsanalyse, konsekvensvurderinger - risikoanalyser - konstruksjonsalternativer, og i det hele tatt funksjonere og yde tjenester på en måte ingen menneskehjerne eller noe ressursteam hittil har kunnet prestere.
14.Den" tenkende boksen" (AI) vil efterhvert være et alternativ for de kompliserte aktiviteter, hvor de store informasjonsmengder må behandles og hvor såkalt ekspertise har vært de eneste som har rådet grunnen.
15.Den bekymrer alle tenkende og normalt utrustede mennesker.
16.Den gang Høyre hadde makten, førte det en skamløs og udemokratisk forfølgelse av annerledes tenkende.
17.Den tredje fase er den logisk tenkende.
18.Denne mangel på toleranse og respekt for andre kulturer og anderledes tenkende er dessverre ikke uvanlig, allikevel skal det stort mot til å uttale det så klart som Astrid Gjertsen har gjort.
19.Dersom jeg imidlertid tar feil på dette punkt, så efterlyser jeg en tilsvarende sterk reaksjon når tenkende (?) mennesker mishandler sine dyr i den grad at det kvalifiserer til nyhetsstoff i avisene.
20.Dersom mottagerregjeringen står bak fengsling, tortur og drap av anderledes tenkende, er det derfor ikke likegyldig for norsk uhjelp.
21.Det er derfor underlig at han synes det er på sin plass å fengsle annerledes tenkende.
22.Det forekommer praktisk talt ikke noen innrømmelse av at den annen part kan ha rett, og at man selv har tatt feil, enda dette er noe som alle fornuftig tenkende mennesker er klar over.
23.Det hodeløse dyrs største fiende, det rasjonelt kritisk tenkende individ, har i våre samfunn ennå vekstmuligheter.
24.Det må være lite hyggelig for den norske legestand å ha i sin midte en mann som forsvarer bestialsk behandling av annerledes tenkende med psykiatriske straffemetoder.
25.Det var en gang Noen som fortalte meg at jeg burde oppdra mitt barn til å bli et selvstendig tenkende menneske.
26.Dette er en hån, ikke bare overfor anderledes politisk tenkende i egne rekker, men også mot det representative demokratiske system som er selve grunnlaget for norsk folkestyre.
27.Du skal ikke forfølge annerledes tenkende.
28.Efterhvert har jeg hørt mange redselshistorier om totalitære staters behandling av anderledes tenkende.
29.Eftersom" den tenkende boksen" formidler sin kunnskap i enkelt og klart sprog til alle eksperter og de på gulvet og ulike mellomledd, vil den få en uhyre stor innvirkning på organiseringen og arbeidsdelingen mellom de mange funksjoner i nærings og samfunnsliv.
30.En dypt tenkende og følsomt registrerende kunstner (det merket man ikke minst i" All By Myself") som med sikkerhetens frihet tør improvisere og derfor kan nyskape i nuet.
Your last searches