Norwegian-German translation of tenker

Translation of the word tenker from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tenker in German

tenker
mannnoun Denker [m]
  kvinnenoun Denkerin [f]
Synonyms for tenker
Examples with translation
Jeg tenker, altså er jeg.
Han tenker kun på seg selv.
Lærere får faktisk penger fra det offentlige for andre folks slit og strev. På arbeidsplassen til læreren får han utdelt en arbeidsgjeng første arbeidsdag. Arbeidsgjengen kalles klasse og jobber som regel seks timer fem dager i uken. En klasse består av arbeidere, populært kalt elever, og disse er i de fleste tilfeller like gamle som sine medelever. Men én ting må du merke deg: Som regel er ikke elevene eldre enn 16 år og samtidig gjerne så unge som seks. Du tenker vel det samme som meg? Det er rett og slett snakk om barnearbeid!
Jeg tenker, derfor er jeg.
Revurdere måten du tenker på.
Måten vi tenker på, påvirker hvordan vi føler.
Det som utgjør forskjellen mellom positiv og negativ tenkning, er hva vi fokuserer på. Når vi tenker på vakre ting, eller våre sjanser for å oppnå noe godt, så fokuserer vi våre tanker på gode, nyttige og positive ting. Jo mer vi fokuserer på positive tanker, jo mer skaper vi vakre ting rundt oss.
Han sier ikke hva han tenker. Han skjuler noe.
La meg forklare deg hva jeg tenker om alt dette.
Foreldrene mine tror alltid at de vet hva jeg tenker.
I dag tenker jeg at det var et slags mirakel.
Mange tenker på meg som teit.
Mange tenker på meg som barnslig.
Mange tenker på meg som merkelig.
Han snakker fortere enn han tenker.
Jeg tenker på det samme.
Jeg tenker du skjønner hva jeg mener.
Jeg tenker de skjønner hva jeg mener.
Det var bare en eksempel, men jeg tenker du skjønner hva jeg mener.
Det var bare en eksempel men jeg tenker de skjønner hva jeg mener.
Similar words

 
 

More examples
1.Aha, Homer", tenker man straks og danner seg et øyeblikksbilde av den uforbederlige drømmeren før man kommer videre til fyren i fjerde som tvertimot drømmer om" motorsagen / og skiftenøkkelen han mistet" og til ynglingen som" danner seg bilder / av den mørke Madonna på tigerskinnet".
2.De snille gamle gubbene som en gang hadde handelsforbindelser med Khios, Smyrna, Konstantinopel og Trieste sitter med sin støvkost og sin avis utenfor butikken og tenker på gode, gamle dager.
3.Den kloke fagmann tenker sitt.
4.Den livfulle fortelling og den farverike skildringen av personene faller i tråd med barns fantasi og smak, fordi forfatteren ser på tilværelsen med barnas øyne og tenker som dem.
5.Denne problemstillingen er for i mange henseender ikke den som er den mest aktuelle i Det nye testamentet, - heldigvis må man si, når man tenker på de tragiske og grusomme utslag som denne kristne bitterheten ofte har gitt seg gjennom tidene.
6.Det nytter så lite om ungdomsforeninger eller fredsbevegelsen eller intelligentsiaen sier at det bare er gamle kalde krigere som tenker slik og tilføyer at Sovjetunionen da aldri har truet Norge, og at de kjenner seg rimelig trygge, og at det er atomkrigen vi må frykte.
7.Det tenker andre mer på enn jeg gjør".
8.Hunden skjønner alt jeg tenker, jeg behøver ikke å si et eneste ord.
9.Hvilken billedhugger kan det være Arne Durban her tenker på ?
10.Hvis du her tenker på personlige egenskaper, kan jeg fremheve mine meget brede interesser.
11.Ikke så dumt når en tenker på alternativet".
12.Jeg tenker ikke på hva jeg har gjort, bare på ting jeg ønsker å gjøre, som jeg ikke har gjort !
13.Jeg tenker på den veldige innflytelsen som de intellektuelle har på den samfunnsmessige utviklingen, på samfunnets åndelige liv.
14.Kampsangen til annenklassingene er bare ett av mange virkemidler som de 120 elevene, lærere og foreldre på Valstad grendeskole i Skedsmo tenker å bruke, for å overbevise skolemyndighetene i kommunen om at den pedagogiske foregangsskolen i Skjettenbyen fortsatt er" liv laga".
15.Man kan kanskje kalle meg overbegeistret, men i Knut Ødegård ser jeg en slik menneskelig verdighet og storhet at jeg blir trist når jeg tenker på hvor sjelden man finner slike kvaliteter i mitt eget lands og sprogs lyrikk," skriver Bricks anmelder.
16.Men den jeg tenker på, egentlig, det er deg," sier Arthur Miller til sin kollega i tsjekkisk fengsel.
17.Naturtilstanden", slik Rousseau tenker seg den, kan minne om Edens have i Bibelen, men den er hos ham strengt tatt hverken sted eller tidsfase.
18.Når jeg tenker på helvete, tenker jeg på det å være ung igjen.
19.Når man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
20.OBS. Viktigt" er senere kommet ut som bokhandlerbok, og tar opp en rekke alvorlige emner som mange barn går og tenker på, som alkoholisme, død, krig og miljøforurensning.
21.Og da tenker jeg ikke bare på at det var jeg som reddet gullbeholdningen og var første norske i land i Normandie, jeg tenker også på de for oss så grunnleggende tanker jeg bygde nasjonen på i mine skrifter og taler over hele verden som æresdoktor ved en rekke universiteter og dessuten professor i såvel jus som fysikk, matematikk, religion, statsvidenskap og slaviske sprog.
22.Opplev Europas siste villmark" - lokker reiseoperatørene, og strømmen av turister av alle kategorier - fra cruiseturisten og til de som tenker å gjøre sin egen ekspedisjon med Svalbard som tumleplass - vil uvegerlig øke.
23.Spania - hvordan tenker du deg landet ?".
24.Stakkars helt" handler om ufrihet, taus terror og hvordan bare de døde kan uttrykke hva de levende tenker.
25.Stikkordet for et pluralistisk samfunn er toleranse overfor den som tenker og handler annerledes enn flertallet.
26.Tenker bare på seg selv, gjør de, jeg sa det rett ut til fru Hempen i fjerde at tro meg, fru Hempen, sa jeg, De ville få det mye bedre hvis De tenkte litt mindre på Dem selv ville De.
27.Vi tenker her på mindre arronderinger i grenseområdet, men ikke på noen bitforbitspising av Marka.
28.Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente (King James versjon) men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog -" metropolitan modern", sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
29.Alt ved hester er herlig, tenker hun og bryr seg ikke om foreldrenes mas om å ta leksene mer alvorlig, guttenes masete flørting i friminuttene og skolen ; skolen som hver dag holder henne borte fra stallen i uendelig mange timer.
30.Antall fritidsbåtskader kan reduseres betydelig hvis båteierne i større grad tenker alvorlig på sikkerheten og overholder sikkerhetsforskriftene, fremholder Opplysningskontoret for forsikring.
Your last searches