Norwegian-German translation of termostat

Translation of the word termostat from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

termostat in German

termostat
generellnoun Thermostat [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Vel og bra og sikkert nyttig for småbarnsforeldre med tanke på skoldingsulykker, og vel og bra for dem som har moderne vaskemaskiner med termostat, men hva med dem som ikke har vaskemaskin eller gammel maskin, da ?
2.ET psykologene hevder, er at mennesket er å sammenligne med en termostat som fungerer historisk og samtidig reagerer på det som skjer i nuet.
3.Menneskehjernens innebygde" termostat" er meget følsom overfor plutselige forandringer i kroppstemperaturen.
4.Undersøk termostat m / eltilkobl.
5.Allerede i 1980 begynte vi å søke om ekstrabevilgninger til isolering av vegger og gulv i soverommet på spebarnsavdelingen, samt til varmefolie i gulvet og ny termostat, forteller barnehavens bestyrer Kirsti Tysnes.
6.En oljebrenner lar seg koble ut og inn automatisk ved hjelp av termostat, men anvendes ved som brensel, kan det oppstå problemer.
7.Selve kroppstemperaturen reguleres fra et senter i hjernen, som virker som en termostat.
Your last searches