Norwegian-German translation of til tiden

Translation of the word til tiden from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

til tiden in German

til tiden
tidother vorübergehend, zeitweilig
Examples with translation
På den tiden dro Yuri ofte til London.
Jeg har det travelt for tiden.
Som en måte å fordrive tiden på sine lange reiser, lagde Kristoffer Columbus en gang en setning med et uendelig antall ord.
Så er tiden kommet for å si "Farvel!"
Min bestefar liker å minnes den tiden da han var ung.
Dette området var på denne tiden en stor og tettvokst skog.
I Marias bursdagsselskap Tom og John snakket med hverandre hele tiden på latin. Det var veldig elitistisk i hennes vurdering.
Allerede på denne tiden var det en livlig handel i dette området.
På den tiden, når en pike ble gravid så måtte hun gifte seg enten det var kjærlighet med i spillet eller ikke.
Jeg føler en trang til å gråte hele tiden.
Jeg tenkte hele tiden bare på det.
I kroppen dannes det hele tiden frie radikaler.
I mafiaen dreper de hverandre hele tiden.
Den tiden da nordmannen var fattig er definitivt forbi.
Den tiden da nordmannen var en slags sympatisk og litt naiv natur-gutt er definitivt forbi.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er de aller færreste forfattere som når så langt ut i verden, sier Kjerstin Kvint, agenten til Tiden Norsk Forlag.
2.Denne vennen ble så begeistret for dagboken at han bragte den til Tiden, som vil utgi den.
3.Det er blitt en debatt på delområder, løsrevet fra en totalsammenheng og gjerne henlagt til tiden like før et valg.
4.Dette er en økning på over 50 prosent i forhold til tiden før det forrige reformprogram i 1980.
5.For å gi et konkret eksempel på muligheter for" influence" kan det være naturlig å gå noe tilbake til tiden før gråsoneavtalen.
6.Glasskulene på overflaten holder på rep, og til dem er det festet stiklinger av tang, som vokser til tiden er inne for høsting.
7.Han sa i den sammenheng at man aldri vil komme tilbake til tiden med full sysselsetting.
8.Mamede ble klokket inn til tiden 27.13,81 og da han passerte mål hadde han satt den 65. verdensrekorden gjennom tidene på Stockholms Olympiastadion.
9.Med unntak av russiske Raisa Smekhnova, som tok bronse i VM, og østtyske Katrin Dörre som nettopp løp inn til tiden 2.26.52, er det" vestlige" jenter som har dominert totalt på maraton.
10.Menneskets" oseaniske tilstand" behøver ikke begrense seg til tiden i mors liv.
11.Motsetningsforholdet mellom Peres og Rabin går helt tilbake til tiden i forsvarsdepartementet på slutten av 50tallet.
12.Murbebyggelsen fra midten av 1850tallet og frem til tiden omkring 1. verdenskrig er særlig rik på fasadeutsmykning.
13.Publikum er ikke interessert lenger i motsetning til tiden efter 1964 da vi begynte å utgi minnemynter.
14.Tankene går uvilkårlig tilbake til tiden før den annen verdenskrig.
15.Tegningen er foreslått lagt til tiden 28. januar til 11. februar, og de nytegnede aksjene skal gi fullt utbytte for 1985.
16.Vi har stort slingringsmonn med hensyn til tiden.
17.Det er lite sannsynlig at det ennå har skjedd noen vesentlige forandringer når det gjelder spesialisttjenesten i forhold til tiden før lovens ikrafttreden.
18.Titt og ofte ønsker jeg meg tilbake til tiden som vanlig vaktmester, sier vaktmesterleder Thorleif Skålerud ved vaktmestersentralen på Romsås.
19.Christin løp inn til tiden 9.16,74, og 13. plass i London.
20.Cruz løp inn til tiden 1.42,54, hans beste iår og litt over tre tiendedeler raskere enn Steve Crams bestetid fra Zürich i forrige uke.
21.Dag Kaas og de fleste av verdens toppløpere vil tilbake til tiden før revolusjonen.
22.De må få trene seg i det daglige til tiden efter løslatelse, sier Ole Wister.
23.Den bygger på en roman av Isabel Colegate og er henlagt til tiden like før den første verdenskrig.
24.Den viktigste innvendingen fra vanlige kubanere mot sendingene, er at de skrur klokken tilbake til tiden før revolusjonen i 1959.
25.Det er likevel beskjedent i forhold til tiden man har kastet bort i køen utenfor.
26.En sannhet som fremdeles kan skade om den blir kjent, derfor slo vi av båndopptageren og lovet å vente til tiden er moden.
27.En valutaøkning som refererer seg til tiden før bestilling av billetten, kan turoperatøren ikke kreve dekket av den reisende.
28.Fordi drømmen går i retning av barndommen, og videre bakover, til tiden før oppvekst og fødsel.
29.Følgen av dette er at oppbruddsstemningen brer seg til tiden før muntlig eksamen, og til 7. og 8. klasse, som også blir mindre motivert for skolegang når de andre har fri.
30.Idag har Kina i realiteten vendt tilbake til tiden før 1960.
Your last searches