Norwegian-German translation of tilkjennegi

Translation of the word tilkjennegi from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilkjennegi in German

tilkjennegi
radio - televisjonverb bekannt geben°, ansagen
  nyheterverb verkünden, verkündigen, veröffentlichen, bekannt geben°, enthüllen
  hensikt verb bekannt geben
  annonsereverb ankündigen, bekannt machen°, anzeigen, annoncieren, veröffentlichen
  forklareverb offen bekennen, erklären
Synonyms for tilkjennegi
Derived terms of tilkjennegi
More examples
1.Han reagerer sterkt på at Regjeringen har sendt Stortinget en melding om forsøket med lørdagsstengning på Vinmonopolet, uten å tilkjennegi sitt eget syn på saken.
2.Før vi går til det skritt å engasjere skribenter, må imidlertid kommunen klart tilkjennegi hvorvidt man ønsker å samarbeide om utgivelsen av kirkehistorien eller ikke.
3.Her må det være helt klart at en helsedirektør som enhver annen norsk borger må ha rett til å tilkjennegi sine oppfatninger, også i aviser og andre media.
4.Og så hvitløk, sier jeg, for å tilkjennegi at jeg har spist snegler før, selv om jeg er norsk.
5.Allerede i ung alder ble det klart at jeg måtte uttrykke meg visuelt få tilkjennegi tanker og bilder jeg hadde inni meg, sier scenografen og maleren Madla Hruza (38).
6.Arbeidsgiverforeningen ønsker på sin side å ha kontakt med alle de største politiske partier for å tilkjennegi sitt syn på aktuelle nærings og arbeidslivsspørsmål som dekkes av foreningens arbeidsfelt, og som kan tenkes tatt opp i partiprogrammene.
7.Bare 38 000 tilskuere nølte ikke med å tilkjennegi sin misnøye utover i andre omgang, og de engelske spillerne ble overøst med mishagsytringer og piping da de gikk til garderoben efter matchen.
8.Benkow understreker overfor Aftenposten at Høyre klart vil tilkjennegi partiets standpunkt til disse spørsmål gjennom programbehandlingen, men sier samtidig at det standpunkt partiet vil ta, ikke nødvendigvis behøver bli Regjeringens standpunkt, fordi denne også må ta hensyn til hva Kristelig Folkeparti og Senterpartiet mener.
9.Benkows partifelle Kaci Kullmann Five var i sitt hovedinnlegg tydelig irritert over at idrettsformann Hans B. Skaset ikke har klart å tilkjennegi klare synspunkter på Arbeiderpartiets Lottoforslag og det Lottoforslag Høyre og Senterpartiet står bak.
10.Da var det lettere for den tidligere DLFformannen Magne Lerheim å holde seg våken den gang han efter en bedre middag i Det fjerne østen ble konfrontert med den lokale skikk høytraping ved bordet for å tilkjennegi sin tilfredshet med serveringen.
11.Det er derfor noe påfallende at Bankforeningen viker tilbake for å tilkjennegi et standpunkt til den skattemessige behandlingen av renter.
12.Det er idag ventet at Statens Forurensningstilsyn vil tilkjennegi sitt syn på svovelutslippene i Sulitjelma, og efter det Aftenposten forstår vil denne uttalelsen fortelle at utslippene har skadevirkninger på miljøet i Sulitjelma.
13.Dette møtet skal tydeligvis komme i kjølvannet på en tale som president Reagan nå forbereder, hvor han vil tilkjennegi USAs interesse av et mer ordnet forhold mellom de to supermakter.
14.Egentlig står jeg på Regjeringens nei til utslipp, sier statsråden, som imidlertid ikke vil tilkjennegi noen egen mening om dette i Stortinget.
15.Et særdeles kresent publikum som høylytt har for vane å tilkjennegi hva det mener om det som foregår på scenen.
16.I disse dager har Samferdselsdepartementet henvendt seg til luftfartsselskapene og bedt dem om å tilkjennegi hvorvidt de har planer om å delta i Expo 86 i Vancouver.
17.Jeg oppfatter boken som et forsvar for dem som tør å stå åpent frem og tilkjennegi hva de er.
18.Men den norske bedrift må klart tilkjennegi hva den trenger.
19.Men det er ikke slik å forstå at folk spontant har stimlet sammen fra alle landets kanter for å tilkjennegi sin sorg.
20.Men man bør stå åpent frem og tilkjennegi hvor man hører hjemme i det politiske bilde.
21.Men selvsagt må norske myndigheter tilkjennegi sitt mishag overfor Sovjets soleklare brudd på anstendige forbindelser med et fredelig og vennligsinnet naboland.
22.Meningen med dette skulle så være at resten av publikum ville se isolert de virkelige antisemitter og dermed selv tilkjennegi på indirekte kjølig vis at de var kommet i teatret for å se kunst - og ikke oppleve en nynazistisk renessanse.
23.N.A.F. gir i en pressemelding uttrykk for ønske om å ha kontakt med alle de største politiske partier for å tilkjennegi sitt syn på aktuell nærings og arbeidslivsspørsmål.
24.Nå har bydelsutvalget, som av barnehavestyret på Økernbråten er blitt bedt om å overta det administrative ansvar for" huset", oppfordret lokale lag og foreninger til å tilkjennegi om de ønsker å beholde aktivitetshuset eller ikke.
25.Nå knytter den største spenning seg til når Venstres leder mener tiden er moden for å tilkjennegi sitt syn offentlig.
26.Når Rousseau imidlertid valgte et sentralt sitat fra Aristoteles" Politika" som motto til avhandlingen om ulikheten, så var det ikke for å polemisere, men for å tilkjennegi visse dyptgående affiniteter.
27.PÅ et par andre punkter vil vi imidlertid gjerne tilkjennegi vår mening.
28.Røykmarkøren som detonerte mandag eftermiddag, er av kjent sovjetisk merke og benyttes av undervannsbåter som ønsker å tilkjennegi sin posisjon overfor fly eller overflatefartøyer.
29.Sentrale personer innen norsk kirke og kristenliv henvendte seg idag til Stortingets presidentskap for å tilkjennegi sitt syn på NATOs atomstrategi.
30.Teologer med forvalteransvar i Kirken kan ikke tilkjennegi sin teologiske kompetanse på annet vis enn med teologisk dyktighet som kommer til uttrykk i utenomkirkelige forhold.
Similar words

 
 

tilkjennegi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tilkjennegitilkjennegiendetilkjennegitt
Indikative
1. Present
jegtilkjennegir
dutilkjennegir
hantilkjennegir
vitilkjennegir
deretilkjennegir
detilkjennegir
8. Perfect
jeghar tilkjennegitt
duhar tilkjennegitt
hanhar tilkjennegitt
vihar tilkjennegitt
derehar tilkjennegitt
dehar tilkjennegitt
2. Imperfect
jegtilkjennegav
dutilkjennegav
hantilkjennegav
vitilkjennegav
deretilkjennegav
detilkjennegav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tilkjennegitt
duhadde tilkjennegitt
hanhadde tilkjennegitt
vihadde tilkjennegitt
derehadde tilkjennegitt
dehadde tilkjennegitt
4a. Future
jegvil/skal tilkjennegi
duvil/skal tilkjennegi
hanvil/skal tilkjennegi
vivil/skal tilkjennegi
derevil/skal tilkjennegi
devil/skal tilkjennegi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tilkjennegitt
duvil/skal ha tilkjennegitt
hanvil/skal ha tilkjennegitt
vivil/skal ha tilkjennegitt
derevil/skal ha tilkjennegitt
devil/skal ha tilkjennegitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tilkjennegi
duville/skulle tilkjennegi
hanville/skulle tilkjennegi
viville/skulle tilkjennegi
dereville/skulle tilkjennegi
deville/skulle tilkjennegi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tilkjennegitt
duville/skulle ha tilkjennegitt
hanville/skulle ha tilkjennegitt
viville/skulle ha tilkjennegitt
dereville/skulle ha tilkjennegitt
deville/skulle ha tilkjennegitt
Imperative
Affirmative
dutilkjennegi
viLa oss tilkjennegi
deretilkjennegi
Negative
duikke tilkjennegi! (tilkjennegi ikke)
dereikke tilkjennegi! (tilkjennegi ikke)
Your last searches