Norwegian-German translation of tilpasse seg

Translation of the word tilpasse seg from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilpasse seg in German

tilpasse seg
akkomodereverb sich anpassen, sich akkommodieren, sich adaptieren
Derived terms of tilpasse seg
Similar words

 
 

More examples
1.Bankforeningen vil gjerne få dokumentert påstanden om at mange av bankene gjennomgående må justere sine utlånsrenter ytterligere noe ned for å tilpasse seg den nye renteerklæringen.
2.De skal selvfølgelig være der, men må ikke være for høye slik at de fjerner motiveringen for å greie seg selv og tilpasse seg endrede økonomiske forhold.
3.Det er ikke bare oppstått en ny økonomisk situasjon som også filmselskapene må tilpasse seg.
4.Det er ikke mulig for reindriftssamene å tilpasse seg virksomheten til Forsvaret på annen måte enn å holde et lavere reintall enn det man kunne hatt uten skyte og øvingsfeltet.
5.Det er klart at også Forsvaret må tilpasse seg de økonomiske rammer som samfunnet forøvrig.
6.En rekke personer, som ble definert som outsidere fordi de ikke kunne tilpasse seg organisasjonssamfunnet, fant sin vei til oss.
7.En sprek, livskraftig hundreåring, en bremsekloss, et parti med misunnelsesverdig aktivitet, et parti for de vellykkede og et parti som har stor evne til å tilpasse seg skiftende problemer.
8.Enkelte av hans forestillinger om miljøet var reelle nok, men problemet var at han ikke klarte å tilpasse seg.
9.Fiskerinæringen skal få bedre muligheter til å omstille og tilpasse seg de skiftende forhold.
10.Hortengruppens problemer har vist at de garantiordninger som norske verft har måttet tilpasse seg, utgjør et vesentlig betydelig problem for norsk skipsbyggingsindustri.
11.Høyre har stor evne til å tilpasse seg skiftende problemer i vårt samfunn.
12.I neste omgang forsøker han jo nettopp på å tilpasse seg et materialistisk verdensbilde.
13.Man må vel tilpasse seg de økonomiske realiteter.
14.Mexico har vist at hvis det er politisk vilje til å tilpasse seg, kan det skje raskt, sier Theobald.
15.Regjeringen vil på sin side gjøre hva den kan for å hjelpe universitetene til å tilpasse seg den økonomiske og sosiale verden utenfor.
16.Teknologien utvikler seg raskere enn det mennesket kan tilpasse seg den.
17.Ting går aldri som planlagt, man må kunne tilpasse seg nye situasjoner raskt, sier Gustafsson på vegne av seg selv og sin industrigruppes 42 000 ansatte, hvorav 35 000 i Sverige og de øvrige i en rekke andre land.
18.Vil de nye texanere tilpasse seg Texas, eller vil de forandre Texas.
19.Aase Klykken er også opptatt av hvordan mennesker vanligvis må tilpasse seg sykehusets rytmer - i stedet for at sykehusene tilpasser seg dine biorytmer.
20.Adskillelsen av barn og foreldre fører gjerne til at begge parter får enda vanskeligere med å tilpasse seg en skolesituasjon, og å beholde eller å skaffe seg arbeid.
21.Alle impliserte parter vil øyeblikkelig gå i gang med å tilpasse seg til de nye forhold.
22.Alt i alt synes folk flest å tilpasse seg lørdagsstengningen ved å handle inn på andre dager, eller drikke mer øl, men uten at totalkonsumet endres merkbart.
23.Ansteensen er fascinert av at svenskene ikke bare må tilpasse seg en ny tid uten tilvant indre trygghet og stabilitet.
24.Apoteksjef Steinar Holand fra Forsvarets sanitet understreket sterkt under debatten at lokale forhold er helt annerledes i uland og industrien må tilpasse seg.
25.At boligprodusenter og omsetningsledd må tilpasse seg den nye situasjonen, er vel nokså klart.
26.Avgjort bevaringsverdig, tradisjonene tatt i betraktning, men med problemer med å tilpasse seg åttiårene.
27.Bankene bør ikke stå på barrikadene i spørsmålet om åpningstider, men de bør tilpasse seg samfunnet forøvrig, sier han.
28.Bankene har frist til utgangen av juli med å tilpasse seg dette renteutspillet.
29.Bankene må tilpasse seg de nye reglene innen 31. juli, og Norges Bank vil en måned senere - 31. august - kontrollere de enkelte bankers og forsikringsselskapers utlånsrentenivå, basert på det nye rentebegrepet.
30.Bilbransjeforbundet mener avgiftsomleggingen kan la seg gjennomføre i løpet av en tre års overgangsperiode - dette vil være tilstrekkelig tid for myndigheter, forbrukere og bransje til å tilpasse seg et nytt system.
Your last searches