Norwegian-German translation of tilpasset

Translation of the word tilpasset from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tilpasset in German

tilpasset
anpassetadjective angepasst°, adaptiert
Synonyms for tilpasset
Derived terms of tilpasset
Similar words

 
 

More examples
1.Grunnlinjen er tilpasset dagens kjøremønster".
2.Haraldvangenuken" avsluttes med" Haraldvangenrennet" der hver deltager skal gå en distanse tilpasset sin egen ferdighet.
3.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
4.I Oslo er åpningstidene tilpasset det reelle behov".
5.Organisasjonsformen er ikke tilpasset dagens og fremtidens behov.
6.Potensielt voldelig og kriminelle klienter må fremdeles henvises til særskilt tilpasset sosialkontortjeneste...
7.Alt dette gjør at vi bør vurdere om våre åpningstider er tilpasset dagens situasjon og den kundekrets som sogner til butikken, sier Sauro.
8.De ekstreme leiene er borte, og vi opplever et godt tilpasset marked.
9.De kurstilbudene som er aktuelle på et slikt sted, må være tilpasset behov i lokalsamfunnet, samtidig som inspirasjon og nye impulser skal komme utenfra, sier Berit Ås.
10.De norske selskapene har tilpasset og fremfor alt videreutviklet den amerikanske teknologien slik at sentralene kan brukes i Norge, sier adm. direktør Pål Sørensen i Telettra.
11.De nye forskriftene er utarbeidet på bakgrunn av de erfaringer og reaksjener som innføringen av nye fag og fagplaner har gitt oss, og er dermed tilpasset utviklingen i den videregående skole.
12.Det skal være praktisk rettet og mest tilpasset deltagernes eget prosjekt.
13.En oppgradering og utvidelse synes nødvendig for å sikre at Mongstadraffineriet er tilpasset markedet for oljeprodukter i fremtiden.
14.En slik unormal vag uttalelse skjønner jeg godt, fordi det er vanskelig å mobilisere argumenter for å opprettholde et system som var tilpasset et helt annet boligmarked enn dagens.
15.Forslagene er dårlig tilpasset både den aktuelle konjunktursituasjon og nødvendigheten av høyere økonomisk vekst, fremholdt finansministeren.
16.Fylkesarbeidskontoret i Vestfold vil sette igang opplæringstiltak for de ansatte på Horten Verft, og opplæringen vil bli tilpasset de behov som de permitterte har, sa kommunalminister Arne Rettedal i Stortingets spørretime iformiddag, der statsråden dessuten opplyste at fylkesarbeidskontoret i Vestfold har nedsatt et lokalt tiltakutvalg bl.a. med representanter fra Horten kommune og Horten Verft.
17.Hvis Ringeriksbanen blir realisert, hvis vi får kurveutretting i Hallingdal, nytt materiell tilpasset krenging og tunnel ved Finse ja, da kan NSB konkurrere med flytrafikken, sier informasjonssjefen.
18.Hvis vi ikke kan samarbeide bedre og dermed utnytte ressursene fullt ut, vil vi aldri komme frem til en teknologi som er bedre tilpasset forholdene i Nordsjøen - ikke i Mexicogulfen, sier han.
19.Men i de siste årene har Norge igjen falt inn i folden med de store OECDlandene og i for stor grad tilpasset seg disse landenes syn, mente han.
20.Men vi diskuterer hele tiden mulighetene for endel førtidspensjonering, men vårt sosialsystem er ikke tilpasset en nedstrukturering som denne, sier Rolf Kolsager.
21.Myndighetene har nå tilpasset takstøknigene til prisstigningen, slik at takstene øker 6 prosent årlig, mot 9 prosent tidligere.
22.Når tjenesten tilbys husstandsmarkedet, er det en forutsetning at informasjonsinnholdet er utvidet og tilpasset dette nye markedet, sier han.
23.Sledene er også tilpasset funksjonshemmede, sier Lars Maanum, førskolelærer på Vangen.
24.Store faglige krav og lang skolegang har pålagt skolene større ansvar for en undervisning tilpasset alle elever i klassene.
25.Vi forsøker ikke å markedsføre et norsk produkt i USA, men setter alt inn på å gi amerikanerne et tilbud vi regner med er tilpasset deres krav, fremholder administrerende direktør Svein Aaser overfor Aftenposten.
26.Vi får mange butikker med smarte eldreklær, flere radio og TVprogrammer beregnet på eldre, pensjonistreiser, biler tilpasset stive rygger, osv.
27.Vi har forsøkt å vise hensyn og har tilpasset kontrollen efter fiskernes rutiner.
28.Vi må vurdere grundig og fordomsfritt mulige alternativer til dagens ordning for å finne frem til løsninger som er bedre tilpasset den situasjon vi nå engang befinner oss i.
29.Vårt største problem var å finne et kassaapparat som er tilpasset våre funksjoner.
30.Årsaken er egentlig at den opprinnelig ikke var tilpasset de nye norske sikkerhetsbestemmelsene.
Your last searches