Norwegian-German translation of tolke

Translation of the word tolke from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tolke in German

tolke
budskapverb entziffern, entschlüsseln
  oppførendeverb interpretieren
  betydelseverb interpretieren
  språkverb dolmetschen
Synonyms for tolke
Derived terms of tolke
Examples with translation
Mennesker med lav selvfølelse har en tendens til å tolke alt på en negativ måte.
More examples
1.De harde embedsmenn" i fremmedpolitiet, som ifølge Johansen var allmektige i forhold til tjenestemennene, valgte å tolke innvandringsregler så strengt som overhodet mulig, og la personlig iver i saken når det gjaldt avvisning og utvisning av jøder.
2.Politisk undergraving" og" mistenkeliggjørelse av næringslivets folk" er så ukjente begreper for meg at det er vanskelig å se hvordan en skal tolke det.
3.Alt jeg savner her, finner jeg der, sier hun lakonisk og tilføyer at enhver kan tolke utsagnet som man vil.
4.Både Bratterud og professor Wisløff har her i retten sagt at man må tolke Bibelen slik den er skrevet.
5.Det ligger nær å tolke den nye situasjon for Landbruksbanken som uttrykk for at optimismen i norsk landbruk holder på å vike plassen for en mer pessimistisk fremtidstro, skriver Nationen (sp).
6.Dette er skremmende, og jeg kan ikke tolke det på annen måte enn som en ren henrettelsestrusel, sier Elden til avisen Klassekampen.
7.En politisk regjering kan ikke kreve rett til å tolke hva som er innenfor og utenfor Kirkens bekjennelse og bestemme en såkalt" takhøyde" i Kirken ut fra politisk skjønn, hevdet biskop Andreas Aarflot i et foredrag for Kirkemøtet mandag.
8.Husk at vi i EF ikke alene tolker taler, vi må også tolke diskusjoner om helt presise lovtekster - og vi har å gjøre med teknikere, fagforeningsfolk, bedriftsledere og andre som aldri har funnet det viktig å lære noe sprog.
9.Inntil praksis er blitt rettslig prøvet, må vi tolke loven slik.
10.Jeg kan ikke tolke det anderledes.
11.Jeg kan som sagt ikke tolke mine bøker utover hva som står på trykk i dem, men jeg kan være enig i at det ikke var meningen å vise noen vei å gå, noen løsning.
12.Jeg vil tolke utspillet i beste mening og går utfra at NRK ønsker å formidle sitt opplegg til Boreutvalget, som på oppdrag fra Regjeringen utreder alternative TV 2modeller.
13.Når kvinner nedprioriteter husarbeide, må man imidlertid ikke tolke det som om familien er blitt mindre viktig for dem, sier Susan Lingsom.
14.Rousseau slik jeg oppfatter ham, var ærlig nok til ikke å legger skjul på sine selvmotsigelser, og det er denne selvmotsigelsens mann vi må forsøke å forstå, å tolke, sier professor Launay.
15.Vi kan vel ikke tolke departementet slik at man mener det er støtende å styrke FN og arbeide for at konflikter blir løst med ikkevoldelige midler, spør de tre organisasjonene i et brev som er sendt justisministeren.
16.Vi kunne ikke tolke det damen på boligkontoret sa på annen måte enn at våre chanser ville ha vært større dersom vi ikke hadde tilbudt vår leilighet i bytte, sier familien.
17.Vi må vel i all ubeskjedenhet kunne tolke disse gledelige tallene som en bekreftelse på at P2 har fått sitt gjennombrudd som en alternativ radiokanal, sier redaksjonssjef Kalle Liseberg.
18.7, må derimot lærerne lojalt tolke islam eller buddhisme ut fra et snevert luthersk synspunkt.
19.Allerede tirsdag begynner han prøvene i NRK, som skal lage en TVproduksjon av Ibsens" Gengangere", hvor Tennfjord skal tolke rollen som pastor Manders.
20.Alt dette står for meg som forhold vi ikke kan tolke oss ut av.
21.Alt kommer godt med når man skal tolke en rolle, som han sier.
22.Amanuensis Frivold, sjefblinker for skogen, medgir nå at driftsplanen" er vanskelig å tolke akkurat når det gjelder de store furutrær", ja, den er" motstridende".
23.Anderledes er det umulig å tolke de uttalelser rikstreneren for langrennsguttene kom med efter nok et nederlag her i Sarajevo.
24.Anderledes kan man ikke tolke at Dag Kaas ba Skrautvålledelsen om å sette henne opp på startstrekningen i lørdagens NMstafett.
25.Anderledes kan man ikke tolke den sovjetrussiske herretreneren Boris Bystrovs planlagte Norgesbesøk som skulle funnet sted denne helgen, men som fredag ble avlyst, angivelig av sykdomsårsaker.
26.Anderledes kan man ikke tolke det at sjefen for FIS nordiske seksjon i Bern, svensken BengtErik Bengtsson, nærmest fikk sjokk på pressekonferansen efter dagens renn da de tre medaljevinnerne ga klart uttrykk for at de er imot forbudslinjen generelt og absolutt ikke vil høre snakk om forandringer foran SeefeldVM.
27.Annerledes er det ikke mulig å tolke vedtaket fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon 3. og 4. november.
28.Annerledes kan man ikke tolke kravene om at partilederen Neil Kinnock må ekskluseres fra Labour, eller at LOsjefen Norman Willis ble loddrett pepet ut på solidaritetsmøte i SydWales sent tirsdag kveld.
29.At disse grupper har sikret seg en slik ordning, er det nærliggende å tolke som en innrømmelse av at Statens øvrige pensjonister blir urimelig behandlet.
30.At flere barn kommer hit, må vi tolke dithen at stadig flere blir klar over oss, sier assisterende overlege Tore Nordshus.
Similar words

 
 

tolke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tolketolkendetolket
Indikative
1. Present
jegtolker
dutolker
hantolker
vitolker
deretolker
detolker
8. Perfect
jeghar tolket
duhar tolket
hanhar tolket
vihar tolket
derehar tolket
dehar tolket
2. Imperfect
jegtolket
dutolket
hantolket
vitolket
deretolket
detolket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tolket
duhadde tolket
hanhadde tolket
vihadde tolket
derehadde tolket
dehadde tolket
4a. Future
jegvil/skal tolke
duvil/skal tolke
hanvil/skal tolke
vivil/skal tolke
derevil/skal tolke
devil/skal tolke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tolket
duvil/skal ha tolket
hanvil/skal ha tolket
vivil/skal ha tolket
derevil/skal ha tolket
devil/skal ha tolket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tolke
duville/skulle tolke
hanville/skulle tolke
viville/skulle tolke
dereville/skulle tolke
deville/skulle tolke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tolket
duville/skulle ha tolket
hanville/skulle ha tolket
viville/skulle ha tolket
dereville/skulle ha tolket
deville/skulle ha tolket
Imperative
Affirmative
dutolk
viLa oss tolke
deretolk
Negative
duikke tolk! (tolk ikke)
dereikke tolk! (tolk ikke)
Your last searches