Norwegian-German translation of toll

Translation of the word toll from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

toll in German

toll
generellnoun Zoll [m]
  skattnoun Zoll [m]
  trafikknoun Gebühr [f]
Synonyms for toll
Derived terms of toll
Similar words

 
 

More examples
1.Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
2.Avhengig av hvilke løsninger man finner på disse spørsmålene, kan utgiftene forbundet med toll og sikkerhetskontroll komme til å velte våre planer for denne Nordkalottruten.
3.Det blir billigere for oss å kjøpe ny brus i Harstad enn å betale toll og avgifter for brusen vi allerede hadde ombord, sier kaptein Terje Langvik ombord i" Lance".
4.EFkommisjonens forslag om å innføre 13 prosent toll på helsaltet og tørket torsk og 20 prosent på saltet torskefilet fra 1 / 7 1985 skaper problemer for Regjeringen.
5.Hvis noen får mistanke om at dyr er ulovlig innført, bør de umiddelbart varsle toll eller politimyndighet.
6.Ingen slike saker er politianmeldt, opplyser avdelingsdirektør Haakon Skaarer i Toll og avgiftsdirektoratet.
7.Kommer det mange klager og protester, vil vi orientere de som administrerer de nye ordningene, Norsk Rikskringkasting og Toll og avgiftsdirektoratet, sier han.
8.Nei, det gjør jeg ikke, all den tid jeg har gått på rød sone og har betalt toll og straffetoll jeg er pålagt i eftertid.
9.Nei, med toll og avgifter kommer den på 100 000 kroner, og den har åtte automater.
10.Når man tenker på at det er budsjettert med to millioner kroner, lover ikke dette bra, sier avdelingsdirektør Sverre Løvaas i Toll og Avgiftsdirektoratet til Arbeiderbladet.
11.Regjeringen har bedt om at en arbeidsgruppe opprettes med representanter fra Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Toll og avgiftsdirektoratet for å vurdere hvilke sivile flyplasser som i fremtiden skal få internasjonal status, sier byråsjef Ragnhild Behringer til Aftenposten.
12.Seks flasker hver til ca. kr. 16, pr. stk. Det betaler vi gjerne toll for !
13.1. januar iår bortfalt de siste toll og kvantitative handelsrestriksjoner mellom EFTA og EF.
14.All toll på industrivarer ble fjernet 1. januar i år.
15.Avdelingsdirektør Sverre Løvaas i Toll og avgiftsdirektoratet opplyser at alle tollkontorene i landet igår ble informert om forandringen.
16.Avgiftene er basert på gjennomsnittspriser, og gir fortsatt adgang til å spare endel kroner på innkjøp av dyre drikkevarer i utlandet, sier underdirektør Olav Hørthe i Toll og avgiftsdirektoratet til Aftenposten.
17.Bakgrunnen er at selskapet ikke har råd til å betale for toll og sikkerhetsklareringer av passasjerer som reiser over Evenes.
18.Beslutningen om å heve grensen for toll og avgiftsfri import henger sammen med den liberalisering av valutareguleringen som også gjennomføres fra 15. juni.
19.Bondelagets formann, Nils Valla, fyller gjerne fryseren hjemme i Asker med toll og avgiftsfritt rensdyrkjøtt fra Hardangervidda.
20.Da utløp nemlig den tid for hvor lenge gods kan bli liggende i svensk toll.
21.De er også dømt til inndragning av 110 000 kroner som inkluderer smuglervarenes verdi samt toll og avgifter - og utvisning fra Danmark efter endt soning med forbud mot å vise seg i landet før 1. januar 1989.
22.De øvrige bilavgifter vil totalt innbringe 6.775 mill. kroner, som gir en økning på 12,0 pst. Da er toll og merverdiavgift ikke medregnet.
23.Den 15. februar i år trådte det i kraft forskrifter som medfører at studenter må melde utflytting til folkeregisteret for at de skal kunne ta med seg biler de har anskaffet under studieoppholdet, tilbake til Norge uten å betale toll og avgifter.
24.Den gamle ordningen representerer et betydelig arbeide for Tollvesenet og Toll og avgiftsdirektoratet.
25.Den nye grensen for toll og avgiftsfri import av varer innebærer at Norge innfører de mest liberale regler på dette feltet i Norden.
26.Den skal kunne delta i GATT (Hovedavtalen for toll og handel) og lignende internasjonale organer.
27.Den tillatte kvote for toll og avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakksvarer, sukker, sjokolade og bensin til eget bruk går ikke inn under den øvre grense, og verdien av slike varer kommer derfor i tillegg til 1200 kroner, opplyser Finansdepartementet.
28.Denne ruten vil kreve toll og sikkerhetskontroll både i Tromsø og på Evenes.
29.Deres konklusjoner er økt sukkerimport, honningimport, corned beefimport, andel av vin og brennevin, kraftforimport samt at importregulering på champignon tas bort supplert med redusert toll på enkelte ulandsvarer.
30.Det er 2030 prosent toll på norsk fiskehermetikk til EF, mens det samtidig ikke er noen toll på de samme produkter fra EFland til Norge.
Your last searches