No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword trekke ut. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er vanlig taktikk fra proffklubber som skal kjøpe amatører at de lar forhandlingene trekke ut og venter i det lengste med å ta en avgjørelse.
2.Det vil være liten forståelse blant medlemmene for å trekke ut oppgjøret iår.
3.Fra registrene kan vi for eksempel trekke ut modus finne voldtektsforbrytere av en spesiell kategori.
4.I lengden ble det for mye ekstraarbeid å trekke ut spikre.
5.Kan vi trekke ut av dette at ethvert menneske her i verden bør prøve seg på mest mulig, før det blir enig med seg selv om hva det kan og ikke kan ?
6.Med vårt utregningssystem er det ikke lenger noen grunn til at hopprenn skal trekke ut i det vide og det brede.
7.Uansett årsaken til et uhell, er det som regel noen momenter man kan trekke ut og lære noe av, kommenterer han.
8.Alfredo Chinchilla, som fikk sitt norske statsborgerskap så sent som 13. juli, visste at den amerikanske mesteren Craig Agena var sterk i mattekamp, og han prøvde derfor å trekke ut til sidene.
9.Av den fremgår det at man har valgt å trekke ut kapitlene som angår Statens pensjonskasse i påvente av proposisjonen som Regjeringen vil fremme, sannsynligvis kommende fredag.
10.DET er også interessant å merke seg at de som virkelig har forsøkt å trekke ut et enkeltelement av Skattekommisjonens innstilling, nettopp er Gulbrandsens egen organisasjon.
11.De amerikanske tjenestemennene antydet at USA kan komme til å trekke ut de fredsbevarende styrkene fra Libanon før israelerne trekker seg ut.
12.De to som fikk æren av å trekke ut vinnerne, var Sjur og Erik, som begge går i tredje klasse på Vinderen skole.
13.Den som investerer i Hongkong, skal fortsatt fritt kunne sette inn og trekke ut kapital.
14.Den varmen som anlegget vil trekke ut av luften og isen, vil i form av pluss 70 graders vann gå til radiatorer og varmtvannstanker i Jøkulsæter hotell 400 meter borte - desto mer man bruker isen, desto mer blir det bruk for å dusje svetten av seg, og desto mer varmtvann produserer fryseanlegget !
15.Derfor er det galt å trekke ut enkelte av disse utgiftene, mener han.
16.Dertil setter USA som betingelse at Vietnam skal trekke ut alle sine 160 000 mann fra Kampuchea før kontakten kan normaliseres.
17.Det er derfor meningsløst å trekke ut en enkelt av disse utgiftene, uten å ta de øvrige i betraktning.
18.Det er kommet antydninger om at Libya kan være villig til å trekke ut sine styrker hvis Frankrike gjør det samme - men på betingelse av at Hissene Habre fjernes fra makten i Tchad.
19.Det har vært masete helt siden den første cupfinalen, sier Per Egil som foreløbig ikke har reagert med å trekke ut støpslet.
20.Det krever nemlig en viss innsikt og teknikk for å trekke ut detaljer og nyheter som efterhvert vil utvikle seg til generell mote.
21.Det later til å trekke ut til de generasjoner både av folk og ledere som opplevet hans tid, er borte.
22.Det var laget helt spesielt, man kunne trekke ut foret på en bestemt måte og vrenge hele greia, og simsalabim var dressen blitt grønn.
23.Dette beste vil han gjerne trekke ut av den enkelte.
24.Dette gjør det mulig for oss å trekke ut de positive sider fra andre kulturer, samtidig som vi også belastes med de negative.
25.Fortsatt utlån svekket banken ytterligere og på vårparten i år, da ryktene begynte å løpe både nasjonalt og internasjonalt om at Continental hadde problemer, begynte kundene å trekke ut sine penger i et urovekkende omfang.
26.Frankrike og Libya ble tidligere denne måneden enige om å trekke ut sine styrker.
27.Hans utgangspunkt er at det (romanen) han planlegger, er tilstede - som realitet - før han begynner arbeidet, som altså for ham skulle bestå i å trekke ut verkets" essens", dvs. gjøre det virkelige synbart.
28.Hender som er skapt for å knuse, forme, kna, trekke ut liv av ubearbeidet, ubevegelig materie.
29.Hun er imidlertid i tvil om det er riktig å trekke ut en av alle de ulike former for redusert arbeidstid som utvalget skal vurdere.
30.Hva Jeriova ikke sa, men som vi kanskje kan trekke ut av resultatene i nevnte mesterskap, er at hun neppe er i sin beste form.