Norwegian-German translation of tvinne

Translation of the word tvinne from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tvinne in German

tvinne
repverb zusammendrehen, verflechten
Synonyms for tvinne
Derived terms of tvinne
More examples
1.De finner ingen grunn til å sitte stille bare for å tvinne tommeltotter.
2.Hennes vakre, lyriske sopran hadde problemer med å nå helt ut i den store gymsalen, og hun måtte også kjempe en ublid kamp mot barn som klatret i ribbeveggene og to gutter som så hvor mye limbånd de kunne tvinne rundt en ballong før den sprakk.
3.Roller vet han ikke noe om foreløbig, bare at det ikke skal bli tid til å tvinne tomler i Bergen for noen av dem.
4.Jeg syntes det var for ille bare å sitte her og tvinne tommeltotter.
5.Når man møter på en arbeidsplass og stort sett blir sittende og tvinne tommeltotter mesteparten av dagen, bryter det med de flestes normale, sunne innstilling til arbeidet, skriver Høgsæt blant annet i brevet.
6.Den mest effektive metode å bli avfeldig på, er å sette seg i gyngestolen og tvinne tommeltotter.
7.Den som aller tydeligst utnyttet rikdommen ved å la ord assosiere frem nye, ved å la stavelser i ett bygge bro til et annet sted, ved å la humor og revolt, ømhet og ironi tvinne seg sammen i en helhet - det var nok eldstemann i laget, Gherasim Luca.
8.Det er et møysommelig arbeide å dele og tvinne alt garnet, og å lime på fjærene med varmtflytende smeltelim - efter at de først er tvunnet fast i den samme tråden som hun vever med.
9.Ulike effekter oppnås ved å tvinne garnet forskjellig, men et solid møbelstoff må ha tilstrekkelig" sno" til å hindre at fibrene arbeider seg frem til overflaten.
Similar words

 
 

tvinne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) tvinnetvinnendetvinnet
Indikative
1. Present
jegtvinner
dutvinner
hantvinner
vitvinner
deretvinner
detvinner
8. Perfect
jeghar tvinnet
duhar tvinnet
hanhar tvinnet
vihar tvinnet
derehar tvinnet
dehar tvinnet
2. Imperfect
jegtvinnet
dutvinnet
hantvinnet
vitvinnet
deretvinnet
detvinnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde tvinnet
duhadde tvinnet
hanhadde tvinnet
vihadde tvinnet
derehadde tvinnet
dehadde tvinnet
4a. Future
jegvil/skal tvinne
duvil/skal tvinne
hanvil/skal tvinne
vivil/skal tvinne
derevil/skal tvinne
devil/skal tvinne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha tvinnet
duvil/skal ha tvinnet
hanvil/skal ha tvinnet
vivil/skal ha tvinnet
derevil/skal ha tvinnet
devil/skal ha tvinnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle tvinne
duville/skulle tvinne
hanville/skulle tvinne
viville/skulle tvinne
dereville/skulle tvinne
deville/skulle tvinne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha tvinnet
duville/skulle ha tvinnet
hanville/skulle ha tvinnet
viville/skulle ha tvinnet
dereville/skulle ha tvinnet
deville/skulle ha tvinnet
Imperative
Affirmative
dutvinn
viLa oss tvinne
deretvinn
Negative
duikke tvinn! (tvinn ikke)
dereikke tvinn! (tvinn ikke)
Your last searches