Norwegian-German translation of ubestikkelig

Translation of the word ubestikkelig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ubestikkelig in German

ubestikkelig
oppførendeadjective unbestechlich
Synonyms for ubestikkelig
Similar words

 
 

More examples
1.Hun var ubestikkelig i all sin ferd, sa Gisle Hollekim, og lyste fred over Jorunn Johnsens minne.
2.Unntaksfri popularitet kan i virkeligheten indisere en viss opportunisme, at man ikke er fullt så ubestikkelig som man helst burde være.
3.Ut fra de samme idealer som skapte vårt politikerbilde, skulle pressen være ærlig og ubestikkelig, alltid søkende efter sannheten, den fulle og hele.
4.Min mann er i besiddelse av meget karakter, en ubestikkelig redelighet og djerv frimodighet overfor verden.
5.Ikke desto mindre var han en søkende og byggende europeisk tankekraft, en ubestikkelig intellektuell som lot strengt etiske og metafysiske imperativer hevde seg midt i det absurde, midt i det trivielle.
6.Og til tross for all den sneen som den siste tiden har falt, ihvertfall over de sydlige landsdeler, er Meteorologisk institutt ubestikkelig i sin dom ; våren er kommet like langt som den pleier på denne tiden.
Your last searches