Norwegian-German translation of uleselig

Translation of the word uleselig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uleselig in German

uleselig
skriveriadjective unleserlich, unlesbar
Similar words

 
 

More examples
1.En annen måte er å kryptere innholdet, det vil si gjøre det uleselig uten å ha det rette tekniske utstyret for hånden.
2.5. juli mottok han et brev med uleselig underskrift" efter fullmakt fra dekanus" med beskjed om at han ikke hadde bestått.
3.Dokumentet er skrevet med sirlig håndskrift på tykt, hollandsk bøttepapir og er komplett uleselig for meg.
4.En såkalt video spektral comparator med infrarød bestråling avslører meget effektivt de fleste forsøk på dokumentforfalskning - uleselig skrift fremstår på en skjerm som særdeles leselig.
5.Men den er ikke uleselig.
6.På biblioteket griper hun kassen med Wergelands" Hasselnøtter", skribler noe uleselig i utlånsprotokollen og stimer - løper ikke - gjennom hele den lange skolebygningen og opp alle trappene til tredje etasje med armene fulle av lærdom og kultur.
7.Signaturen er uleselig, selvfølgelig.
8.De to herrer vil også ta livet av den nesten urokkelige myte at modernistisk lyrikk skulle være uleselig.
9.Det eneste de hadde å holde seg til var en forminsket og nesten uleselig kartskisse hvor det skal stå at hotellet kan være opptil 100 m høyt.
10.Det er nesten uleselig, men det har noe i seg som gjør at det kan engasjere 100 mann i et orkester, 200 mann på en scene, og tusenvis av mennesker som står i kø.
11.Dette var blitt en tung og kanskje uleselig roman uten forfatterens stramme komposisjon og bruk av barokk komikk.
12.En roman skal kunne leses men ut fra kommersielt press må romanen kan hende gjøre seg uleselig ?
13.Ernst Rolf hadde sitt eget musikkforlag, og i noten med norsk tekst er 3. vers blitt gjort uleselig, overstrøket som det er med en tykk, sort strek.
14.Gjerpenmannen er avhørt av politiet, og han har bl.a. forsvart seg med at politiet tok sertifikatet hans i 1968 fordi det var uleselig på grunn av vannskade.
15.Imidlertid var byplansjefens saksfremstilling slik at det på reguleringskartet var angitt, med helt uleselig skrift, en øvre grense på 100 m.o.h.
16.Lydbrev kan være tingen om man plages med uleselig håndsrkift, manglende frimerker eller andre unnskyldninger for ikke å ta kontakt med venner og familie.
17.Man må ikke vite noe om Goethes" Faust", Kierkegaard med gotisk skrift er jo helt uleselig, og hva skal det bety at en mann gikk opp fra Jeriko til Jerusalem ?
18.Men også informasjonen på vognene er elendig ; busser kjører rundt med dobbeltdestinasjoner så man ikke vet om de er på vei til Skøyen eller Galgeberg (de nyeste til og med med en skriftstørrelse som nesten er uleselig) mens sporvognene kjører rundt med blanke skilt.
Your last searches