Norwegian-German translation of ulykkelig

Translation of the word ulykkelig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ulykkelig in German

ulykkelig
generelladjective unglücklich, unangenehm, bedauerlich
  omstendigheteradjective ungünstig, unglücklich
  kjenslemessig tilstandadjective elend, erbärmlich, unglücklich, traurig
  krenketadjective leidvoll, getroffen, betrübt
Synonyms for ulykkelig
Derived terms of ulykkelig
Similar words

 
 

More examples
1.En hovedflyplass skal tilfredsstille de krav vi vil stille om 30 år, og sett i et slikt perspektiv fant Willoch valget av Fornebu ulykkelig og galt".
2.Jeg er så redd for å skape et inntrykk av et hardt, umenneskelig og ulykkelig samfunn.
3.Jeg ønsker, jeg kunde snakke til dig ud fra min inderste sjæl om, hvorfor jeg er ensom og ulykkelig - og at du kunde høre det og forstå det.
4.Alt ialt vil det være en ulykkelig situasjon om et av disse partier kommer" på vippen".
5.Daværende parlamentarisk leder for Høyre Kåre Willoch karakteriserte forslaget som beklagelig og kortsynt, ja, han brukte sogar uttrykkene" ulykkelig" og" galt" om opplegget.
6.Det er i sannhet beklagelig at en så ulykkelig tid skilte oss tidligere under dette århundre.
7.Egentlig har rekefisket hatt en ulykkelig utvikling, fastslår Nordlys (a).
8.Før jeg reiste til Moskva sa jeg at jeg led av ulykkelig kjærlighet til SovjetUnionen, memorerer han.
9.Jeg er i Grunden ulykkelig ved dette Forhold, og det er vel hun ogsaa nu, da Gløden er borte fra min Side.
10.Men søndag kveld ble skjermen stjålet, forteller en ulykkelig hopper til Aftenposten.
11.Alt fra en ulykkelig barndom til uflaks og dårlig helse skal liksom gjøre det lettere for oss å være ulykkelige.
12.Altfor mange faller av lasset i den perioden, sier Høgset, som selv sang i Sølvguttene fra han var 10 til han var 30 år, og ville blitt svært ulykkelig om han hadde måttet slutte på grunn av stemmeskiftet.
13.Bit for bit fikk vi dermed sammen bildet av et ensomt og gjennom ulykkelig menneske, en manns kløvede sinn hvor troens og lengselens mysterium var viktige komponenter.
14.Boken er en skildring av en ung manns kamp for tilværelsen og er samtidig et blodig dokument over et ulykkelig, men ukuelig folk.
15.Den brutalitet vi fikk servert i enorme oppslag umiddelbart efter nattklubbnatten, er reflekser av et ulykkelig hendelsesforløp.
16.Denne familien var dypt ulykkelig da det ble oppdaget hva som hadde hendt.
17.Derimot er det, ifølge professor Olweus, ikke riktig at mobberen ofte er like usikker og ulykkelig som offeret.
18.Det bør bli 150 000 barnehaveplasser til, uttalte debattanten også, uten å skjenke en tanke at dette betyr å la 150 000 nye barnehjerter få føle hva ulykkelig kjærlighet vil si.
19.Det demokratiske resolusjonsforslag med krav om en" snarlig og ordnet" amerikansk tilbaktrekning har spilt en ulykkelig rolle i denne sammenheng, hevder Shultz.
20.Det er fremdeles tegn som vitner om en ulykkelig økonomisk fortid.
21.Det har naturligvis med en annen ulykkelig situasjon i Etiopia å gjøre, den langvarige krigføringen mellom regjeringshæren og motstandsgrupper, den eritreiske EPLF og andre.
22.Det å ha barn er en selvfølge for enhver kvinne, og den barnløse er ulykkelig og foraktet.
23.Donald Maclean levde også sine siste år som en dypt ulykkelig mann og pleide nær kontakt med det lille miljøet av sovjetiske opposisjonelle.
24.Du liker ikke løven min, det er jeg litt ulykkelig for.
25.En gang så jeg i et glimt en slik ulykkelig mann.
26.En ulykkelig barndom har merket henne for livet (er ikke dette tema streifet i litteraturen tidligere ?), slik at alt hun har å falle tilbake på er livsangst, makt og - religionens ekstase.
27.En ulykkelig kombinasjon, som fører til nevroser og psykiske lidelser for de syke som må tilbringe tiden i alderdommens og dødens forgård, mener forfatteren.
28.Et ulykkelig personale, som skulle ha vekket ham i Lisboa, flyttet ham til 1. klasse, sørget for at han fikk hotell i Rio og at han ble fløyet retur på 1. klasse til Lisboa.
29.Han bor alene, har en kjærlighetsaffære bak seg som han er ulykkelig over.
30.Han og den buldrende gårdsbestyrer i Wilfred Breistrands skikkelse var vel de eneste som ikke led av en eller annen art ulykkelig kjærlighet.
Your last searches