Norwegian-German translation of uoppklart

Translation of the word uoppklart from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uoppklart in German

uoppklart
disputtadjective ungeklärt
Derived terms of uoppklart
Similar words

 
 

More examples
1.Alle antydninger før prosessen tyder på at denne siden av forbrytelsen sannsynligvis vil forbli uoppklart.
2.Bare det faktum at den sovjetiske innrømmelsen av handlingen først kom efter at det var kjent at amerikansk signallytting hadde tatt opp radiokommunikasjonen mellom den sovjetiske piloten og hans overordnede på bakken på bånd, tyder på at i alle fall den politiske ledelsen innså omfanget av et militært angrep på et passasjejerfly med 269 mennesker ombord i fredstid, og at man helst skulle sett hele episoden forbli uoppklart.
3.Det mislykkede attentat mot Eden Pastora er stadig uoppklart.
4.En 25årig mann fra Kirkeøy er siktet for å stå bak et hittil uoppklart stortyveri fra et Fred. Olsenskip i mai 1982, melder Fredriksstad Blad.
5.I de branner hvor det ble skader for mer enn en million kroner, forble brannårsaken uoppklart i 45 prosent av tilfellene.
6.Idag kommer jeg ganske bra ut av det med ham, selv om det er noen få ting vi ennå har uoppklart.
7.Solidaritetbulletinen berettet samtidig om et uoppklart dødsfall, som også fant sted i Lublinområdet.
8.Svaret på dette spørsmål vil måtte bero på en avveining av skadevirkninger ved opptak på høyskolen og skadevirkninger ved at saken forble uoppklart.
9.Det ubevæpnede ranet av Vikatorvet postkontor i Ruseløkkveien torsdag eftermiddag, er foreløbig uoppklart, men politiet mener nå å vite hvem gjerningskvinnen er.
10.Disse meldingene er vurdert som godtatt, uoppklart eller forkastet efter kontroll og vurdering av detaljer i meldingene.
11.Idag sitter 60 av dem i fengsel, 15 er deportert til utlandet, en ble drept i en uoppklart trafikkulykke.
12.Innbruddet hadde trolig vært uoppklart den dag i dag dersom ikke svensk politi tilfeldigvis kom over 3,5 kilo av det stjålne gullet ved en trafikkkontroll i desember i fjor.
13.Men det understrekes videre at såkalt krybbedød fortsatt er en uoppklart tilstand og at teoriene opp igjennom tidene har vært mange.
14.Men fremdeles er mange detaljer uoppklart.
15.Mordene er fortsatt uoppklart.
16.Mordet forblir uoppklart, hovedpersonen flytter til Norge med sine to døtre.
17.Noe mystisk uoppklart om Regjeringens handlemåte ble hengende i luften.
18.Skadevirkningene ved å slippe Treholt inn på høyskolen måtte avveies mot faren for at saken skulle forbli uoppklart.
Your last searches