Norwegian-German translation of upassende

Translation of the word upassende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

upassende in German

upassende
ytrendeadjective unpassend, unzutreffend
  ordadjective tabu
  oppførendeadjective unangebracht, unpassend, unschicklich, ungehörig, ungebührlich, unmanierlich, unanständig, unverschämt, beschämenswert, beschämend
  oppførendeother unanständig, unschicklich
Derived terms of upassende

 
 

More examples
1.Det er ikke nok at være i Besiddelse af blot den Jordstrimmel som udfordres til selve Veien, men man skulde også kunde hindre at der ved deres Sider opføres Stalde, Hytter, og deslige Bygninger som vil gjøre den upassende til sin Bestemmelse og for en stor Deel berøve den sin Skønhed".
2.Dette er upassende.
3.Alltid er det noen som skal ha tak i ham på upassende tider.
4.Både han og Hammarberg syntes bruken av humor, latter og musikk ikke virket upassende i formidlingen av innsamlingens dystre formål.
5.Censorer ga de kinesiske massemedier en versjon av president Reagans taler og intervjuer som var renset for hva Peking anså for å være upassende.
6.Da får vel vi også være glade for at nå avtroppende museumsdirektør og tilstundende 70åring, Svein Molaug, har hatt upassende utsyn.
7.Da utenriksminister Geoffrey Howe kunngjorde nyheten i Underhuset sa han også at det ville være" upassende" hvis Nigerias Londonambassadør returnerte til landet.
8.De sterke innslag av hammondorgel, var kanskje litt upassende til sagastilen, ellers fungerte de innlagte visene fint.
9.Deres spørsmål er høyst upassende, svarte Papandreou journalisten fra BBC.
10.Det ble ansett som upassende for en britiske statsministersønn, når moren prøver å få britene til å kjøpe britisk.
11.Det er" helt upassende... å snakke generelt om anarkister og kriminelle".
12.Det er da ikke vår skyld at verden er blitt en dårekiste og at flere og flere mennesker foretar seg upassende ting.
13.Det er derfor ganske unødvendig og høyt upassende av meg å hovere over en politisk kunstners ideologiske frafall.
14.Det er ikke direkte upassende at dette skjer i det år vi feirer parlamentarismens 100års jubileum her i landet.
15.Det er muligens upassende å minne om det, men" den borgerlige leir" stemte imot avtalen i Stortinget fordi den i for stor grad var til fordel for Sovjet.
16.Det er upassende å spøke med mumier.
17.Det kan Stig Roar bare greie dersom han får forberede seg som han selv helst vil, og ikke presses til å oppnå et bestemt krav på et upassende tidspunkt.
18.Det kommer kritikk først og fremst mot manglende informasjon, kompliserte og uheldige rutiner, upassende åpningstider og andre organisasjonsforhold som kan endres.
19.Dette skyldtes at distansen var upassende kort.
20.Eksemplet med ett års forskudd for å få plass er både upassende og uaktuelt da de langt fleste i dag opplever en foreldrebetaling på kr. 1000 pr. måned som en tung økonomisk belastning.
21.En sammenligning mellom positive og negative sider ved saken er både upassende og overflødig.
22.En ting er imidlertid høyst upassende, selv i Grinzing, nemlig å bestille øl.
23.En uke senere forslo Jagger et kompromiss : gi ut LPen og omslaget med en papirpose rundt, der det står" upassende for barn".
24.En upassende farveklatt i kommunegrå hverdag.
25.Endsjø plasserer med sine uttalelser maratonsporten tilbake i den epoken - martonsteinalderen - da distansen ble ansett for bortimot umenneskelig å gjennomføre, samt upassende for kvinner og eldre mennesker.
26.Enkelte lokalpolitikere mente at nissen var upassende som symbol for kommunen.
27.FNs generalsekretær, Javier Perez de Cuellar, skal ha forsøkt å stoppe bevilgningsforslaget, som betegnes som upassende i en situasjon da Etiopia og andre afrikanske land har desperat behov for mat til en sultende befolkning.
28.For Launay var det også upassende å tale om totalitarisme i forbindelse med Rousseau.
29.Han hevdet at forslaget var tvunget frem til avstemning på grunn av" upassende manøvrer fra vestlige delegasjoners side".
30.Han ler av henne når hun faller i sølepytter med upassende byklær, slanger kravler over skulderen, hengebroen over den svimlende kløften er ikke patent, alligatorene har grov kjeft - klisjeene avvikles i en fortreffelig rytme.
Your last searches