Norwegian-German translation of uproduktiv

Translation of the word uproduktiv from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uproduktiv in German

uproduktiv
økonomiadjective unproduktiv
Synonyms for uproduktiv
Similar words

 
 

More examples
1.Av flere store saker i Norge kan man slutte at for meget tid går med til uproduktiv grubling både blant direktører og styremedlemmer.
2.Det er riktignok en direktør langt oppe i årene vi møter - og han er kanskje blitt litt uproduktiv i forhold til någjeldende femårsplan ?
3.En grunneier har et større område uproduktiv jord, som kunne egne seg til boligtomter.
4.Gang på gang er det påvist at det lønner seg å gi folk arbeid fremfor å tvinge dem til uproduktiv ledighet på trygdepenger eller sosialhjelp.
5.Om et marsmenneske kom til Sverige ville vedkommende finne et skattesystem som innebærer at all produktiv virksomhet beskattes hardt, og all uproduktiv virksomhet beskattes lett eller går fri for beskatning.
6.Vi skulle vente at lavere skattesatser vil gi større innsatsvilje og reduserte incitamenter til omgåelse av skattesystemet og uproduktiv skattetilpasning.
7.Vi ønsker ikke at konferansen i Stockholm bare skal komme frem til" kosmetiske" resultater, og har derfor forpliktet oss til å gå inn for grunnleggende tiltak, sa Frøysnes, og fremhevet at konferansen ikke må få lov til å gli over i en steril og uproduktiv utveksling av synspunkter.
8.Da må vi innse, jo før jo heller, at pensjonister regnes for en uproduktiv gruppe, og de har en tendens til å leve lenge.
9.De blir jo betraktet som en uproduktiv gruppe, ja, nærmest som en belastning av og for de produktive.
10.De eldre i vårt samfunn blir jo betraktet som en uproduktiv gruppe.
11.Den som kjøper og vinner gjør hverken en produktiv eller uproduktiv innsats men det at vi har et aksjemarked hvor investorer kan gardere seg mot uforutsette hendelser ved å selge aksjer til andre (og hvor bedrifter kan hente risikovillig kapital), er i seg selv samfunnsøkonomisk viktig.
12.Derimot er det åpenbart at den omstrukturering og tilpasning til morgendagens markedsforhold som alle er enige om er absolutt påkrevet, har som forutsetning at norske bedrifter styrker sin egenkapital, kvitter seg med uproduktiv virksomhet og blir store nok i verdenssammenheng til at de for alvor kan internasjonalisere seg.
13.Det Skiforeningen her sier, er at trengs det nye arealer så får man bygge ut dyrket mark - istedenfor uproduktiv skog.
14.Når Arbeiderpartiet lover at det skal bli færre arbeidsløse, vet vi av tidligere erfaringer at det hovedsakelig betyr flere ansatte i uproduktiv offentlig virksomhet.
Your last searches