Norwegian-German translation of uriktig

Translation of the word uriktig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uriktig in German

uriktig
addisjonadjective falsch, inkorrekt
  svaradjective falsch, irrtümlich, unrichtig
  lingvistikkadjective unpassend, ungeeignet
  innkorrektadjective unrichtig, verkehrt, falsch
Synonyms for uriktig
Derived terms of uriktig
Similar words

 
 

More examples
1.Dessuten er det uriktig å utelate at motstanden også var rettet mot Sovjets rakettutplassering.
2.Selv om norsk lov gir hjemmel for å utlevere kopier, ser jeg meg ikke forpliktet til å gjøre det så lenge jeg finner det uriktig.
3.Vi kan nemlig ikke akseptere et resonnement som bygger på at gjeldende bensin, diesel og parafinavgifter er en fast størrelse som det både er økonomisk og politisk uriktig å ta opp til prøving.
4.Det er helt uriktig at arbeidet med nye dykkerforskrifter i Nordsjøen er blitt nedprioritert.
5.Det er ingen tvil om at mange pasienter bruker akuttpoliklinikkene uriktig.
6.Det er uriktig av Gearhart Geodata å hevde at det ikke er noe norsk selskap som utfører de samme tjenester som de utenlandske" mud logging"selskapene i Nordsjøen.
7.Det er uriktig å påstå at samfunnets svakeste - de psykisk funksjonshemmede i institusjon - snytes for opplæring.
8.Det ville være uriktig å stanse en mann i en karriere som han er kvalifisert til bare fordi han er presidentens sønn, er et argument man stadig støter på.
9.Detaljene i saken er det uriktig å komme nærmere inn på.
10.Dette er nødvendigvis ikke uriktig.
11.Dette er uriktig og uforsvarlig informasjon.
12.For det første er det helt uriktig at båtkapasiteten kan økes.
13.Helt absurd og klart uriktig, svarte Ueberroth dagen efter.
14.Hva med bevisst planting av uriktig informasjon ?
15.Kirkens holdning til homofile er uklok og uriktig.
16.Å mistenkeliggjøre og fordreie våre intensjoner, å påstå at vi med overlegg villeder Kirke og undervisningsdepartementet og fører folk bak lyset ved å spre uriktig informasjon ?
17.Advokat Kåre Aagaard ved LOs juridiske kontor opplyser at LOs stevning av Norlett for Arbeidsretten, bygger på at det er uriktig å si opp alle ansatte når en bedrift kun skal flytte produksjonen fra et sted til et annet.
18.Aktoren avviste at den 31 år gamle Larvikmannen som står tiltalt for å ha kvelt sin samboers tre år gamle sønn, var så neddopet av tabletter og medikamenter under varetektstiden at han ga uriktig tilståelse av barnedrapet overfor politiet.
19.Artikkelen den 15. ds. gir et uriktig bilde av saken.
20.Artikkelen gir et uriktig bilde av mine uttalelser om forsuringssituasjon i Rondane.
21.At benevnelsen" Priamos skatt" var historisk grovt uriktig, har man lenge hatt klart for seg.
22.At dramaet har funnet sted, vet man lite om, men at det skulle ha skjedd der, mener dagens historikere iallfall er positivt uriktig.
23.Avisen har også dreid sitatene fra brevet på en måte som gjør at innholdet blir uriktig fremstilt, sier Treholts forsvarer Ulf Underland til Apressen.
24.Bortsett fra at spørsmålet inneholder en uriktig påstand, kan det vises til at de fleste samfunn som vi liker å sammenlikne oss med skattlegger boligen i en eller annen form, og særlig Storbritannia og USA gjør det langt mer enn Skattekommisjonen legger opp til.
25.Church World Services er en av de største, og lederen for CWSs flyktningeprogram, Dale Dehaan, som også har vært assisterende høykommissær for flyktninger i FN, sier til Aftenposten at myndighetenes kritikk er uriktig.
26.Da salgssummen på en tilsvarende leilighet i Osloområdet vil ligge opp til 10 ganger den pris, som uriktig fremkommer som en salgspris i Aftenpostens artikkel, bør leserne være klar over at det altså ikke dreier seg om salg av leilighetene.
27.De juridiske betraktninger fra biskop Andreas Aarflot finner jeg det uriktig å diskutere med ham i pressen.
28.Den 50 år gamle polititjenestemannen er tiltalt for uriktig å ha innstemplet disse.
29.Den er ukritisk og uriktig.
30.Denne slutningen er uriktig.
Your last searches