Norwegian-German translation of utålelig

Translation of the word utålelig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utålelig in German

utålelig
generelladjective strebsam, eifrig, begierig
  personadjective missgelaunt°, brummig, griesgrämig, übellaunig, reizbar, jähzornig, aufbrausend
  oppførendeadjective ungeduldig
  ivrigadjective strebsam, sehnend, begierig
  nervøsadjective zappelig, unruhig, nervös
Synonyms for utålelig
Similar words

 
 

More examples
1.Dagens situasjon i Libanon er utålelig.
2.De hevder at de ansatte er blitt utsatt for et utålelig press fra regjeringens side, at de i prinsippet bare har hatt valget mellom fortsatt arbeide eller fagforeningsmedlemskap.
3.Denne legen syntes det var et utålelig hull i legeloven når et befruktet egg skal behandles med ærefrykt, mens et videreutviklet foster kan fjernes.
4.Der måtte han fekte seg gjennom en sekssyv års konflikt med en ny prest, en københavner, som ville ha ham vekk på grunn av" utålelig og stolt Grovhed".
5.Det føltes efterhvert som en utålelig tilstand.
6.For en finansrådmann er det en utålelig situasjon å gå inn i en usikker oppsigelsesperiode frem til bystyret på nytt kan enes om å innføre en form for byregjering med folkevalgt" finansminister" som overtar finansrådmannens instruksjons og forslagsrett.
7.For kommunene og fylket er det imidlertid nesten utålelig at departementet ikke har satt mer tidsbestemte frister for opptrappingen på Gardermoen.
8.For stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde (sv) ble dette imidlertid et utålelig samvittighetsspørsmål.
9.Førde repliserte at dersom det var slik at herr Hagen skulle være hans åndelige undersått, ville han oppfatte det som helt utålelig hvis situasjonen var slik at han selv var Hagens" åndelige overhode".
10.I helgene og ved høytider, da de fleste av oss kan koble av med våre nærmeste, blir ensomheten utålelig for mange andre.
11.Rikmannsinvasjonen i gamle historiske områder er utålelig sett fra mange synspunkter, og svært ofte lite sympatisk fordi det går ut over usedvanlig fattige mennesker.
12.Vi vil selv gjerne være sikre på at vi aldri trenger å blien utålelig byrde for våre nærmeste.
13.Lukten fra pinnene er utålelig for alle dyreneser.
14.DET ville være skjebnesvangert om vi i den sårbare situasjon vi, alle positive tegn til tross, befinner oss i, skulle utsette oss for en ny pris og inflasjonsbølge med en utålelig økning av arbeidsledigheten som resultat.
15.De rekordartede amerikanske budsjettunderskudd og den utålelig høye dollarkurs ble drøftet under møtet i Det hvite hus, og vil stå i brennpunktet for en økonomisk rundebordskonferanse med Reagans nærmeste medarbeidere torsdag.
16.Denne situasjon er både skandaløs og utålelig.
17.Det er meget enkelt å feie slik kritikk vekk som personforfølgelse og utålelig mistenkeliggjørelse.
18.Det er menneskelig uverdig - ja, bent frem en utålelig tilstand at gamle, syke mennesker skal overlates til seg selv.
19.Det hjelper ham neppe at langt de fleste er enig med ham i at Pentagons generøse pensjonssystem er en utålelig belastning på de amerikanske budsjetter.
20.Dette er utålelig, skriver avisen for sin del.
21.EFkommisjonens ansvarlige for forholdet til Japan, Willy de Clerck, sa efter utenriksministrenes møte i Luxembourg at ubalansen i samhandelen med Japan er blitt utålelig.
22.Evnen til å oppklare vinningskriminaliteten er utålelig lav, fremholdt justisminister Mona Røkke på Regjeringens pressekonferanse igår.
23.For de fleste utålelig, og for mange uutholdelig.
24.For kjensgjeringene i en verden i forandring formidles på radiobølger over jernteppene som deler Europa, Asia, Afrika og LatinAmerika og forteller isolerte folk at deres barns sult ikke er uunngåelig, men utålelig.
25.For to år siden fant ihvertfall anmelderne ham ganske utålelig.
26.LIKE klart er det at øket bruk av datasystemer vil styrke politiet og øke oppklaringsprosenten, som idag er utålelig lav, ikke minst i Oslo.
27.Likevel står det ikke til å nekte at ventetiden fremdeles tildels er utålelig for en rekke helsetjenester og det til tross for betydelig økte bevilgninger.
28.Men det ville vært utålelig å la dette skje på bekostning av en annen norsk stålprodusent.
29.Mitt blikk rider langsomt / på sin magre blå hest langs et lukket rikes grense, / et Eden hvor jeg bare øyner flammende sverd / under kryssende lanser av utålelig lys.
30.Monopoler for ytringsformene er utålelig.
Your last searches