No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword uten motstand. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.De som hevder at forsvaret er opptatt av psykisk forskning sier at det i det alt vesentlige skyldes frykt for at et sovjetisk gjennombrudd på dette felt kunne sette de amerikanske stridskrefter ut av spill uten motstand.
2.Dermed ble Ammerud og Bergkameratene nesten uten motstand.
3.Det største ankepunkt mot de såkalte fredsbevegelser har vært at de går inn for betingelsesløs fred, dvs. uten motstand og selv om det skal koste oss friheten.
4.Erling Norvik kunne berolige mange da han opplyste at de mange forslag ikke ville bli vedtatt uten motstand.
5.Filmgruppe 1 akter ikke å la seg nedlegge av de bevilgende myndigheter uten motstand.
6.Flere av spillerne har marsjert gjennom årene som yngre uten motstand, og fått det for lett.
7.Hans vei til bispestolen var ikke uten motstand.
8.Lettede gisler forlater det iranske flyet i Roma efter at de to ungdommene overga seg uten motstand.
9.Jeg tenkte på dette da jeg gikk gjennom utstillingen, som skaper følelsen av at det å være et individ er å være et vesen uten motstand, noe som alt bare flyter igjennom, noe uten essens.
10.De kunne uten motstand danne en stor samfunnsmessig økonomisk sektor ved statliggjøringen av Somozas enorme eiendommer.
11.Det er ikke uten motstand at Regjeringen fikk flertall i Stortinget for den nye gjestepasientordningen.
12.Det skjedde forøvrig ikke helt uten motstand, forteller Røsseth, - men nå er det ingen som reagerer på det.
13.Forslaget skulle ha gode muligheter til å bli vedtatt, men det vil helt sikkert ikke skje uten motstand blant annet fra østtyskerne.
14.Men det hele er ikke skjedd uten motstand.
15.Under fart kastet han haglen ut av vinduet og kjørte mot Sandvika sentrum til politikammeret der han overga seg uten motstand.
16.Uten lærermodeller og uten motstand.
17.Uten motstand hadde general Franz Böhme og hans 350 000 tyske soldater i" Festung Norwegen" betingelsesløst nedlagt sine våpen.
18.Uten motstand kunne de tyske bombefly tømme sin last over Warszawa.