Norwegian-German translation of uten motstykke

Translation of the word uten motstykke from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uten motstykke in German

uten motstykke
jamførelseadjective unvergleichlich, ohnegleichen

 
 

More examples
1.Til tross for at denne bedriften har vist en resultatevne og en vekstkraft som er nesten uten motstykke i norsk industriell historie, så tok det 15 år før den ble så stor at den betydde noe i industriell sammenheng.
2.Det er jo truffet tiltak på vestlig side, og Vesten står ikke lenger uten motstykke til SS20rakettene.
3.Uten motstykke ble taperne, de som absolutt har gitt opp, presentert som vanlige nordmenn.
Your last searches