Norwegian-German translation of utfart

Translation of the word utfart from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utfart in German

utfart
bilernoun Ausfahrt [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Den sene påsken frister også båtfolket til utfart.
2.Det er ventet stor utfart til helgen - spre derfor trafikken i løypene !
3.Det meldes om relativt liten utfart i fjellet denne påsken, og for fjellredningstjenesten har det vært en rolig påske.
4.Det siste, høye tallet har sin naturlige forklaring i Danmarks nære beliggenhet i forhold til Tyskland og den store utfart som følge av dette.
5.Det var særlig 1. mai at det var stor utfart av eggtyver til de fredede værene.
6.Hele familier drar på utfart hit for å oppleve naturen i timesvis.
7.Jeg har ennvidere en hang til å bli oppøst når menneskene på hellige søndager smører sine ski og begir seg på utfart.
8.Men hva var den i 1920, da unge Gerhardsen foretok en lengre utfart helt til anleggsarbeiderne på Raumabanen, som hadde bygget seg et Folkets Hus der Verma stasjon ligger ?
9.Men så var det også svært godt vær og stor utfart i første halvdel av påsken i NordNorge.
10.Norsk Folkehjelps Sanitets Opplysningssentral på Tyin melder også om uvanlig liten utfart i de fjellområder hvor sanitetsgruppene har sin påskeberedskap.
11.Og noe også nyttig, som innslaget om lasting av bil nå foran utfart og vinterferie.
12.Råtten sne, mye vind, men bra med sol og utfart var forholdene i Rondane.
13.Utrykningspolitiet hadde ca. 100 patruljer ute for å holde orden på trafikken, og det meldes om stor utfart, men ingen alvorlige ulykker.
14.Vi venter stor utfart onsdag 15. mai, dagen før Kristi himmelfartsdag, og hjemreise søndag 19. mai, sier sjfen for Utrykningspolitiet, Leif Nikolai Olsen.
15.Ingen tvil om at dette er Ddagen for utfart.
16.Mange bruker dagene til utfart i en vakker tid, som har tærne inn i sommeren.
Your last searches