Norwegian-German translation of utilregnelighet

Translation of the word utilregnelighet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utilregnelighet in German

utilregnelighet
generellnoun Unangemessenheit [f], Unzulänglichkeit [f]
Synonyms for utilregnelighet
Similar words

 
 

More examples
1.Det er uheldig om domstolene alene skal kunne avgjøre den enkeltes strafferettslige utilregnelighet, hevder Winje.
2.Dette var dårlig reklame for SovjetUnionen, åtte måneder før revolusjonens 50årsjubileum skulle feires, og Andropovs første oppgave ble å plante opplysninger i vestlige presse om Svetlanas utilregnelighet.
3.Strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner - sikring og forvaring skal utredes av et utvalg Justisdepartementet har nedsatt under Straffelovkommisjonen.
Your last searches