Norwegian-German translation of utstøte

Translation of the word utstøte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utstøte in German

utstøte
generellverb ausweisen
  skrikverb ausstoßen
  kroppverb schnaufen, keuchen
Synonyms for utstøte
Anagrams of utstøte
Similar words

 
 

More examples
1.At vi i samforstand skal utstøte et unnsigelsens rop ; vi skal kort og godt avskaffe vinteren !
2.Det er selvfølgelig betryggende at man i våre sykehus vil unngå å utstøte eller avvise mennesker som trenger behandling.
3.Uten å utstøte en lyd løftet det sårede bestet en kampesten på 150 kilo og gikk til angrep på soldatene.
4.Imidlertid kan Folketinget fortsatt utstøte ham med den begrunnelse at han er uverdig som medlem, slik det skjedde efter dommen i høyesterett.
Your last searches