Norwegian-German translation of uvillighet

Translation of the word uvillighet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uvillighet in German

uvillighet
ulystnoun Abneigung [f], Widerwille [m], Aversion [f], Abgeneigtheit [f]
Synonyms for uvillighet
Similar words

 
 

More examples
1.Men hans uvilje mot å forsøke å overbevise ved en skikkelig publikasjon er i virkeligheten en uvillighet til å få hans metode objektivt undersøkt av vitenskapsmenn".
2.Men kravet er koblet med steil uvillighet til å la LO gjøre utspill for å få til en løsning i konflikten.
3.Men selv på større legekongresser de senere år har det hersket stor uvillighet til å sette i gang en bredere debatt om Hitlertidens legesvikt på bl.a. eutanasiens område.
4.En av advokatene som gratis har påtatt seg å føre saken for saksøkeren, miljøvernorganisasjonen Greenpeace, hevder også at loven fra 1979 ble vedtatt spesielt for å møte den amerikanske regjeringens uvillighet til å innføre sanksjoner mot Japan.
Your last searches