Norwegian-German translation of være redd for

Translation of the word være redd for from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være redd for in German

være redd for
mental tilstandverb fürchten
Synonyms for være redd for
Examples with translation
Jeg er redd du har misforstått meg. Jeg ville ikke være alene med deg. Jeg vil være alene.
Når djevelen åpnet døren, glemte jeg å være redd.
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke minst det ufattelige gode at du kan slippe barna ut uten å være redd for at de skal bli overkjørt rett utenfor døren.
2.Noe å være redd for" er skrevet for Aftenposten av to forfattere som skjuler seg bak navnet Kim Kravem.
3.Du ville ikke være redd for å sette barn til en verden som trues mer enn noen gang ?
4.Jeg tror ikke kristne skal være redd for selvsentrering i idretten.
5.Meningen er også at man skal være med i miljøet her, sier hun, og man må ikke være redd for å være med på ting i fritiden.
6.Oppgaven er imidlertid naturligvis å bidra til at de beslutninger NATO kommer frem til, er mest mulig i overensstemmelse med det vi selv anser som en rimelig og hensiktsmessig holdning, og selvsagt skal vi ikke være redd for å forfekte et synspunkt som andre ikke deler, sa utenriksminister Stray.
7.Skulle vi være redd for alt mulig, kunne vi nesten pakke sammen.
8.Alle tre trives over all måte med smiarbeidet, men en må ikke være redd for å ta et tak eller bli møkkete på hendene.
9.Bare på den måte kan utlendinger sove trygt her i landet, uten å være redd for at politiet skal ringe på dørklokken og ta dem med seg uten varsel.
10.Bush kan ikke ta chansen på å bli beskyldt for å være redd for å møte Ferraro.
11.Da må man heller ikke være redd for å ta kulturkollisjoner.
12.Den utviklingen må vi også være redd for," fastslår Hauge.
13.Dermed kan Falken, uten å være redd for å bli motsagt, kalle seg tidenes beste norske skøyteløper.
14.Det er ingenting å være redd for.
15.Det er vi som har grunn til å være redd for å bli kidnappet eller myrdet.
16.Det gikk med knall og fall - nytter ikke å være redd for litt sne i ansiktet eller nedefter ryggraden når man er med på trugeløp.
17.Folk bør derfor ikke være redd for å flytte hit ut til Holmlia, sier bydelsutvalget.
18.Forandringer skjer sakte, og ingen behøver være redd for å bli umoderne over natten om de eier en SaintLaurentmodell.
19.Han bad sine gjester om ikke å vike tilbake for det tilsynlatende umulige og aldri være redd for å snakke med hverandre.
20.Han mener partiet nå må være åpent for innspill fra ulike hold og ikke være redd for å ta en fordomsfri debatt om nye løsninger.
21.I tillegg til kveldsforestillingene kl. 19.00 blir det familieforestillinger søndager kl. 17.00, og man behøver ikke være redd for ikke å få plass, for teltet rommer bortimot 1200 mennesker.
22.Ingen behøver å være redd for at boken blir for komplisert.
23.Jeg tror ikke det er noe å være redd for.
24.Jeg visste at jeg hadde grunn til å være redd for den, derfor har jeg utsatt den i årevis.
25.Kalkunen er så saftig at man ikke behøver å være redd for at den blir tørr under stekingen.
26.Kvinner i moden alder bør også variere sin stil en gang i mellom og våge å bryte ut av tredemøllen uten å være redd for hva omgivelsene vil si.
27.La oss ikke være redd for å gjøre det, fremholdt han.
28.Man behøver ikke gå rundt og være redd for å få besøk av rev om havedøren skulle stå åpen !
29.Man behøver ikke være redd for å gi" for mye".
30.Man bør i større utstrekning ta opp enkeltsaker overfor FPU, men samtidig ikke være redd for å ta en rettssak når man mener det er begått urett, mener han.
Your last searches