Norwegian-German translation of være relevant

Translation of the word være relevant from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være relevant in German

være relevant
informasjonverb wichtig sein, relevant sein
Similar words

 
 

More examples
1.Omkostningsnivået for enkelte skipstyper må være relevant argumentasjon for å flagge ut.
2.Den ene er at arbeidet skal være relevant for fagbevegelsen, og den andre er at arbeidet skal være ført i et sprog som gjør det tilgjengelig for andre enn fagfolk.
3.Den tenkning som fremgår av dokumentene kan kaste lys over vurderinger og tilbøyeligheter hos vedkommende politiker, og dette vil være relevant i en helhetsvurdering efter paragraf 90, mener retten.
4.Det er et eget fag å administrere, ikke enhver universitetsutdannet lektor kan settes til å råde elever til å gi seg i kast med en utdannelse som skal være relevant i et arbeidsliv de aller fleste lærere ikke har vært borti.
5.Forøvrig skal alt ajourførende arbeide Luftfartsverket har utført omkring storflyplassspørsmålet siden 1971, bli tatt inn i utredningen der dette måtte være relevant.
6.Jeg finner det beklagelig at aksjonen ikke gjør oppmerksom på dette faktum, da det i høyeste grad kan sies å være relevant i saken.
7.Men eftersom endel kommentarer til denne saken har gått på eierens styringsmuligheter, kan det være relevant å minne om at vi egentlig har hatt flere saker, hvor vi har fått belyst noen helt grunnleggende problemer for at Staten som eier kan opptre som en effektiv designer av nye strukturløsninger.
Your last searches