Norwegian-German translation of være tilbøyelig

Translation of the word være tilbøyelig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være tilbøyelig in German

være tilbøyelig
oppførendeverb neigen, geneigt sein, tendieren
Similar words

 
 

More examples
1.Forhørsretten kan være tilbøyelig til å avsi kortere fengslingskjennelse i perioden før jul, slik at fengslingstiden utløper før julaften ringer inn.
2.Av frykt for" represalier" på valgets dag, vil dessverre altfor mange politikere være tilbøyelig til å gi efter for krav som ikke lar seg forsvare utfra en ansvarlig politisk helhetsvurdering.
3.Dette er trekk man mer enn ofte kan være tilbøyelig til å lukke øynene for, men akkurat denne boken viser oss hvor vanskelig et såkalt stort kunstnerliv kan være, innenfra sett.
4.Mon tro om ikke Nino Pasti, i egenskap av overbevist Moskvasympatiserende marxistleninist, ved sin vurdering av både maktbalansen og NATOs hensikter vil være tilbøyelig til å fortegne situasjonen i NATOlandenes disfavør ?
5.Kansje vil de være tilbøyelig til å si at" et par kilo fra eller til betyr ikke så mye", en uttalelse som er tung å svelge for leger som har de såkalte høyrisikogrupper til behandling.
6.NOEN hver vil antagelig være tilbøyelig til å reflektere litt over hensikten med den kolossale sovjetiske satsing på alle militære sektorer.
Your last searches