Norwegian-German translation of vaksine

Translation of the word vaksine from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vaksine in German

vaksine
medisinnoun Impfstoff [m]
Derived terms of vaksine
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom de ekstreme gruppene hadde fått det slik de ønsket, ville folk idag fremdeles ha lidd av rabies, og vi ville ikke ha hatt vaksine mot polio, difteri og meslinger, legger han til.
2.Det vil ta minst tre til fire år å utvikle en vaksine mot AIDS.
3.Hvem kan få vaksine mot influensa ?
4.I Norge har vi i lengre tid diskutert vaksine som en mulighet for å beskytte oss, men metoden har så mange ulemper at vi ikke vil vurdere dette grundigere før i et eventuelt ytterste nødsfall, opplyser Sandvik.
5.Vaksine mot rabies hos dyr har vi bare et lite lager av, fordi det er forbudt å vaksinere mot rabies her.
6.Vi er en gjennomvaksinert befolkning, og de samme regler for vaksine gjelder også i Sverige.
7.3000 laksunger er badet i en vaksine før de ble satt i sjøen, mens 3000" søsken" går uvaksinert som kontrollgruppe ut i nøtene.
8.Blant de mest aktuelle hos oss er vaksine mot Herpesvirusinfeksjoner som man regner med vil komme i løpet av de nærmeste årene.
9.Både blodprøveanalyser og vaksine er kostbare.
10.Da sykdommen florerte for tre - fire år siden, fikk alle piker i ungdomsskolen tilbud om vaksine mot røde hunder.
11.De som vaksineres har full effekt av vaksinasjonen i to til fem år, sier Einar Nese, og understreker at de som daglig omgås klienter med gulsott, vil få tilbud om vaksine.
12.Den avløser meslingvaksine og vaksine mot røde hunder, som tidligere har vært gitt hver for seg.
13.Den fåes på alle apotek og noen bedrifter har kjøpt den inn til sine ansatte slik at alle som ønsker kan få vaksine av helsesøster i bedriften.
14.Den typen smittsom hjernehinnebetennelse som er mest alminnelig i Norge, finnes det ingen ferdig utprøvet vaksine for.
15.Den vaksine vi har mot tuberkulose på mennesker, regnes å ha god virkning, men vi har ingen tilsvarende helt pålitelig vaksine for dyr.
16.Dernest vil de ansatte som kommer til å ha daglig kontakt med klientene, få tilbud om vaksine.
17.Dessuten poliomyelittvaksine og en kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, foruten BCGvaksinen mot tuberkulose.
18.Det er en av grunnene til at det haster med å utvikle en effektiv vaksine.
19.Det er først den moderne biomedisinske forskning som har fremskaffet helt nye metoder for å kunne lage en slik vaksine, sier dr. Tore Godahl, som understreker den økende fare for malaria efter at malariaparasitten er blitt motstandsdyktig overfor det vanlige og billige middelet klorokin.
20.Det er ikke det endelige svaret amerikanerne eller franskmennene har kommet frem til, og det vil ennå ta lang tid før en vaksine mot AIDS er klar til praktisk bruk, sier Stig Frøland.
21.Det er med denne bakterien som utgangspunkt det er fremstilt en vaksine.
22.Det finnes en vaksine mot hundegalskap.
23.Det finnes idag retningslinjer for hvem som skal ha slik vaksine, men ikke for hvem som skal betale det relativt dyre preparatet.
24.Det ser ut som om det kan være nødvendig å lage en vaksine som er skreddersydd for norske forhold, sier Otto Closs.
25.Det vil kunne ta flere år før man finner frem til en vaksine som er effektiv i praksis og som kan ta knekken på Hitrasyken i de matfiskanlegg som angripes langs kysten.
26.Efter virusfunnet, nyutviklede målemetoder og stadfestelsen av antistoffene, ser Melbye optimistisk på utviklingen av en vaksine mot sykdommen.
27.En effektiv vaksine er idag eneste reelle håp man har for å få bukt med sykdommen, sier forskerne Trond Jørgensen og Knut Hjemeland ved universitetet i Tromsø.
28.En vaksine kommer tidligst om fem år, sier lege Georg Pettersen i Oslo Helseråd.
29.En vaksine mot smittsom gulsott er i ferd med å bli erstattet med en ny.
30.Flere familier har selv måttet påkoste vaksine for sine barn, og det dreier seg om flere tusen kroner.
Your last searches