Norwegian-German translation of valgfri

Translation of the word valgfri from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

valgfri in German

valgfri
fakultativadjective wahlfrei, beliebig
Synonyms for valgfri
Similar words

 
 

More examples
1.Samtidig som LO her vil slå ring om fellesgodene og den fulle sysselsetting, står en beinhardt på kravet om en femte ferieuke, lik arbeidstid for alle på 37.5 timers uke og valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år.
2.Atle Faye, leder i Norsk Målungdom, har nok en gang fått vist sin uvitenhet omkring den landsomfattende elevundersøkelsen" Ja - til valgfri skriftlig sidemålsundervisning", senest i Aftenposten 24. februar.
3.Av de spurte, oppga nær 98 prosent av dem som er for en valgfri skriftlig sidemålsopplæring at de bruker bokmål / riksmål når de skriver, mens 2,23 prosent har nynorsk som skriftsprog.
4.Bedrift og forsikringsselskap kan avtale premier basert på en valgfri grunnlagsrente.
5.Begge viser at et overveiende flertall av elevene ønsker en valgfri sidemålsstil.
6.Blant dem som er imot en valgfri ordning, bruker fire og en halv prosent nynorsk, 95 og en halv prosent bokmål.
7.Både Aftenposten og Unge Høyre går nå inn for å gjøre sidemålsstilen valgfri.
8.Det er en partipolitisk nøytral forening, som har til formål å arbeide for valgfri skriftlig sidemålsundervisning i den videregående skole.
9.Det er jo nettopp" borgerane sine språklege val og ønskje" vi er ute for å forsvare ved å gjøre den tvungne skriftlige sidemålsopplæring valgfri.
10.Dette er årsaken til at Norges Gymnasiastsamband tidligere iår også tok opp denne saken og kom frem til samme konklusjon ; at tiden er inne for en valgfri sidemålsstil.
11.Efter planen skulle nordmannen fått utbetalt en million kroner i valgfri valuta så snart jobben var gjort.
12.Et annet sentralt punkt i handlingsprogrammet er kravet om en valgfri pensjonsalder fra 62 til 67 år og snarlig innføring av 37,5 timers arbeidsuke for alle.
13.Et solid flertall av forsamlingen gav sin tilslutning til en valgfri ordning, for derved å styrke morsmålsopplæringen og fjerne den motvilje sidemålsstilen har påført elevene.
14.Hvor stor prosent må si ja til valgfri skriftlig sidemålsopplæring før Kirke og undervisningsdepartementet vil fremme forslag om å oppheve den tvungne opplæring ?
15.I hovedtrekk er moten lik vinterens, det er valgfri skjørtelengde og midje.
16.Ifølge siste utgave av avisen Frisprog, skal Norges Gymnasiastsamband i løpet av februar gjennomføre en uravstemning om valgfri skriftlig sidemålsopplæring.
17.Kabelselskapene, på sin side, sikrer sine eksistensgrunnlag ved å formidle mange kanalsignaler samtidig, i en pakke hvor betalTV kun er en valgfri mulighet.
18.Mållaget hevder videre at et vedtak om å gjøre den skriftlige delen av sidemålsopplæringen valgfri vil isolere deler av landet" språkleg og kulturelt sett", og mener at alle må være" villige og interesserte i å vita litt om språkforholda i resten av landet".
19.Norges Gymnasiastsambands uravstemning og Skolenes Riksmålsforenings meningsundersøkelse viser begge ifølge URF at en overveiende majoritet av elevene ønsker valgfri ordning for den obligatoriske sidemålsopplæringen.
20.Nylig hadde vi valgfri stil på skolen og selvsagt valgte jeg" Diana - prinsesse av Wales" som emne.
21.Samme måned håper aksjonslederen for" Ja til valgfri skriftlig sidemålsundervisning", Ståle Høyem å få overlevert statsråd Kjell Magne Bondevik svarmaterialet fra opinionsundersøkelsen.
22.Skolenes Riksmålsforening har delvis møtt sterk kritikk for sin aksjon" Ja til valgfri skriftlig sidemålsundervisning".
23.Unge Høyre har på sitt landsmøte gått inn for at den skriftlige opplæring i sidemålet skal være valgfri.
24.Unge Høyre har på sitt landsmøte gått inn for at den skriftlige sidemålsundervisningen skal være valgfri i den videregående skole.
25.Unge Høyres forslag om å innføre valgfri skriftlig sidemålsundervisning i den videregående skolen er møtt med store protester fra Noregs Mållag.
26.Ved å gjøre den skriftlige delen av sidemålsundervisningen valgfri i den videregående skolen vil vi hjelpe de" svakeste" elevene til ihvertfall å lære ett skriftsprog skikkelig.
27.Vel 83 prosent av elevene ved landets videregående skoler er for valgfri skriftlig sidemålsundervisning, mens nærmere 14 prosent er imot og oppimot tre prosent ikke har tatt standpunkt i saken.
28.Vi får her vite at vel 83% er for valgfri skriftlig sidemålsundervisning.
29.Bilforsikring bør også i fremtiden bygge på rettferdighetsprinsipper som kjørelengde, valgfri egenandel, bilens alder og dagens bonussystem.
30.Det fremgår at det kun er Fremskrittspartiet som klart sier fra at sidemålsundervisningen tar svært mye tid og at den skriftlige sidemålsundervisningen derfor må gjøres valgfri.
Your last searches