Norwegian-German translation of valuta

Translation of the word valuta from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

valuta in German

valuta
bankvirksomhetnoun Währung [f]
Synonyms for valuta
Derived terms of valuta
Similar words

 
 

More examples
1.Det var vår positive hensikt å spare administrasjonen i Norges Bank og samtidig ivareta våre kunders interesser, da Norges Bank praktiserer noe liberale regler ved bruk av valuta i utlandet i" yrkets medfør", skriver Eurocard Norge i et brev til Norges Banks valutaavdeling.
2.Hard" valuta kjøpes av utlendinger og selges til høyere kurs, eller tas med til utlandet for kjøp av varer, som så blir sendt med god fortjeneste til bestemte adresser i Polen.
3.Timeless All Stars" ga et fullsatt Hot House full valuta for inngangspengene og vel så det da denne sekstetten mellomlandet i Oslo en sommerdag for et par år siden.
4.(2) Annen kolonne viser tilsvarende beløp i lokal valuta.
5.(New York Times) Regjeringen i Kina tilbyr Vesten å lagre farlig radioaktivt avfall fra europeiske kjernekraftreaktorer i avsidesliggende deler av Kina til gjengjeld for hårdt tiltrengt vestlig valuta.
6.De er jo ikke akkurat kjent for å svare med verbale småmynter, efter at motspillerne har kastet hard valuta inn i diskusjonen ?
7.Det kan ha sammenheng med liberaliseringen 15. juni, da grensen for utførsel av valuta på 400 000 kroner ble opphevet av Regjeringen, sier assisterende direktør Knut Andreassen i Norges Bank.
8.ECU - bli en likeverdig valuta overfor dollar og yen, sier den tidligere kansler.
9.Familiene ønsker valuta for pengene, og den" valutaen" er det vi som må sørge for gjennom vårt arbeide.
10.Men vi er nødt til å skape balanse mellom eksporten og den unaturlige efterspørselen efter fremmed valuta, sa han.
11.Motstykket finner vi i USA, med et stort marked under en regjering, med en valuta og ett sprog.
12.Når Norges Bank fra idag legger om beregningsmåten for verdien av den norske kronen, kan dette på lengre sikt føre til at verdien går ned med rundt to prosent i forhold til utenlandsk valuta.
13.Når vi er blitt en milliardbank på kort tid, vil det også bli lettere å trekke til oss de rette medarbeiderne på felter som valuta og fonds, sa Breivik om bankens fremtidige vekstfilosofi.
14.Valutareguleringen bør oppheves og kun bli tatt i bruk igjen i en eventuell situasjon med mangel på valuta.
15.Vi må innse at vi aldri kan bli så store når det gjelder innskudd og utlån i lokal valuta.
16.Vinningsforbrytelser steg med 37 prosent, forbrytelser i forbindelse med utenlandsk valuta og smugling med 28 prosent og tilfeller av bestikkelser med 18 prosent, opplyste general Jerzy Cwiek til avisen.
17.Vårt samarbeide med pressen gir både pressen og politiet valuta for pengene, sier Hans Thue, ansvarlig for bl.a. draps, voldtekt og narkotikaefterforskningen i Bergen.
18.Økningen i reservene skyldes to ting, dels overskudd av valuta i markedet, hvilket gjorde at Norges Bank måtte gå inn og kjøpe opp valuta, og dels en del terminkontrakter på valuta som forfalt i juni, sier avdelingssjef Knut Andreassen i Norges Bank til Aftenposten.
19.430 000 kroner, vesentlig i utenlandsk valuta av forskjellige valører.
20.Alle transaksjoner skjer i overførbare rubler, som likevel ikke er noen valuta, men bare en måte å regne på.
21.Alt dette hjelper til å skaffe landet hardt tiltrengt valuta.
22.At svenske og norske kroner brukes om hverandre, skyldes valutakursen som i praksis gjør det ulønnsomt å veksle valuta på grunn av bankenes gebyrer.
23.Av frykt for harde restriksjoner efter valget gjør israelerne sitt beste for å skaffe seg sikrere verdier enn sin egen valuta.
24.Avisen har i to år vært nektet slik valuta og har overlevet takket være lagre av avispapir som nå har tatt slutt.
25.Avisen ville ha måttet stanse i forrige måned om ikke valuta til papir var blitt innvilget.
26.Banker over hele verden sørget for å kvitte seg med sine beholdninger av den norske valuta.
27.Bare de mest uunnværlige får bruke utenlandsk valuta til import.
28.Bare innskuddskundene får kjøpe valuta, men det blir gjort unntak også for utenlandske turister.
29.Batterifabrikken regner med å få valuta for pengene gjennom at navnet knyttes til Derbyløpet som overværes av minst 300.000 tilskuere på Epsombanen, og følges av ytterligere 100 millioner TVseere rundt omkring i verden.
30.Beregninger viser at de totale lønnskostnader i Norge i 1983 var de høyeste i VestEuropa, regnet i felles valuta.
Your last searches