Norwegian-German translation of varer

Translation of the word varer from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

varer in German

varer
handelnoun Waren [p], Ware [f]
Synonyms for varer
Derived terms of varer
Examples with translation
Kun diktingen varer evig.
Similar words

 
 

More examples
1.Allerede har Langelands bestilt plass i det nye forretningsbygget på Vinderen til et konditori med ferske varer, godterier og blomster.
2.Det var opptakten til et vennskap meliom henne og Peter som fortsatt varer.
3.Hard" valuta kjøpes av utlendinger og selges til høyere kurs, eller tas med til utlandet for kjøp av varer, som så blir sendt med god fortjeneste til bestemte adresser i Polen.
4.Hvordan kan en stortingsrepresentant ta med seg hjem fra Østen varer til en verdi av 17 000 kroner og så tro at alt er i orden hvis han betaler toll for et par flasker rødvin ?
5.Kjøp norske varer".
6.Norge er blant de land som har friest import, og hvor de fleste varer kan importeres tollfritt.
7.Overgangsperioden" varer ennå, til tross for at der er over 6 år siden landets 7 maritime høyskoler ble vedtatt opprettet.
8.Sjøen for alle" er den største mønstring av sitt slag, og utstillerne hadde regnet med å selge varer for millioner av kroner.
9.Statsraad Lehmkuhl" trer i eksportens tjeneste og skal promovere norske varer under Hamburgdagene 1984.
10.Årsaken er kort og godt at norske varer er for dyre.
11.Ærlighet varer lengst", har Carl I. Hagen satt som tittel på sin bok som utkommer 20. oktober.
12.(NTBRB) Prisene på tollfrie varer på Kastrup flyplass skal settes ned, og gruppen avgiftsfrie varer utvides, opplyste Danmarks trafikkminister Arne Melchior i Folketinget igår.
13.(New York Times) En amerikansk regjeringsrapport har antydet at cirka en million fangearbeidere i Kina og mellom 1,2 og 1,5 millioner fanger i SovjetUnionen produserer varer som illegalt kan bli importert av USA.
14.A / S Vinmonopolet har i over 60 år vært lojale overfor myndighetene og omsatt sine varer i pakt med myndighetenes ønsker.
15.Arbeidstreningen varer i tre til fem måneder, og de fleste som fullfører får tilbud om skolegang eller arbeide efterpå.
16.Avesta har også internasjonalt samarbeid med norske industribedrifter på enkelte markeder, og er en betydelig kjøper av norske varer og tjenester, sa han.
17.Bare det siste år ble det kjøpt inn varer og tjenester fra virksomheter som opererer i Grenland for over 400 millioner kr. Betydelige beløp skal brukes også iår, og uten disse storinvesteringene fra Hydros side ville sysselsettingen i distriktet sikkert være mer problematisk enn den allerede er, heter det.
18.Bare ved å yde service kan nærbutikkene overleve, og jeg har tro på en sosial profil, hvor varer kjøres ut til kundene.
19.Bevisstgjøringen betyr at tiden er moden for å satse kraftig på salg av miljøvennlige varer som det hittil ikke har vært særlig interesse for.
20.Chansen er liten for at det kan være kommet varer til Norge som kan føre til smitte hos oss, sier underdirektøren.
21.Dagens organisasjonsmodell vil innebære at ett selskap, Statoil, om få år vil få en helt dominerende stilling, bl.a. hva angår inntekter, innflydelse og kjøp av varer og tjenester fra norsk næringsliv.
22.De driver varehus og boikotter israelske varer, mens kommunistiske diktaturer favoriseres med billige varer.
23.De regler som gjelder for innenlands transport av brannfarlige og eksplosive varer, tar ikke hensyn til at en del av varetypene også kan ha andre farlige egenskaper, f. eks. at de er meget giftige eller virker etsende.
24.De som har regelmessig menstruasjon, vil efterhvert finne ut at syklus varer et bestemt antall dager.
25.De største innsparinger ved å etablere et felles driftsselskap får man på kjøp av varer og tjenester og bedre utnyttelse av personalet ombord.
26.Den norske forbruker tolererer ikke lenger å måtte betale norskproduserte varer i dollar, skriver Bilorganisasjonenes samarbeidsutvalg.
27.Denne listen er vi i ferd med å vurdere på nytt, sa handelsministeren, som dessuten viste til at en spesiell arbeidsgruppe har anbefalt at Norge øker import av visse varer fra utviklingsland.
28.Dersom Vinmonopolet holdt en pris på sine varer som ikke gjorde det umulig for folk med vanlige inntekter å skaffe seg både vin og andre varer derfra, dersom prisene i Norge kan nærme seg de svenske, og dersom Polet kan være åpent på lørdager, ja, da tror jeg denne vinleggingen vil avta.
29.Dessverre går mange varer ut på markedet uten å bli kontrollert.
30.Det bør la seg gjøre å bruke mer norskprodusert sprit til Vinmonopolets varer.
Your last searches