Norwegian-German translation of vedlegge

Translation of the word vedlegge from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vedlegge in German

vedlegge
brevverb beilegen, beifügen
  skriveriverb hinzusetzen, beilegen, anhängen, anfügen
More examples
1.Han var eneste deltager i debatten i Stortinget, som vedtok å vedlegge studentenes årsberetning til protokollen.
2.270 mennesker - 70 ligningsfunksjonærer, 120 studenter og 80 ekstrahjelpere - vil fra og med nå arbeide 12 timer hver dag i en uke med å åpne konvolutter, sortere selvangivelser, journalføre dem, ta imot 600 000 lønnsoppgaver, vedlegge disse den rette selvangivelse og vedlegge fjorårets selvangivelse med årets.
3.Den norske regjering ønsker imidlertid å vedlegge en erklæring om hvordan den tolker endel av punktene i avtalen.
4.Enkelte statsråder i den norske regjering har imidlertid ønsket å vedlegge en erklæring til avtalen, hvor man fra norsk side fortolker endel av avtalepunktene.
5.Ikke desto mindre var Westberg nøytral nok til å vedlegge Pias tapsparti mot hennes rumenske konkurrent Daniela (Dana) Nutu.
Similar words

 
 

vedlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vedleggevedleggendevedlagt
Indikative
1. Present
jegvedlegger
duvedlegger
hanvedlegger
vivedlegger
derevedlegger
devedlegger
8. Perfect
jeghar vedlagt
duhar vedlagt
hanhar vedlagt
vihar vedlagt
derehar vedlagt
dehar vedlagt
2. Imperfect
jegvedla
duvedla
hanvedla
vivedla
derevedla
devedla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vedlagt
duhadde vedlagt
hanhadde vedlagt
vihadde vedlagt
derehadde vedlagt
dehadde vedlagt
4a. Future
jegvil/skal vedlegge
duvil/skal vedlegge
hanvil/skal vedlegge
vivil/skal vedlegge
derevil/skal vedlegge
devil/skal vedlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vedlagt
duvil/skal ha vedlagt
hanvil/skal ha vedlagt
vivil/skal ha vedlagt
derevil/skal ha vedlagt
devil/skal ha vedlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vedlegge
duville/skulle vedlegge
hanville/skulle vedlegge
viville/skulle vedlegge
dereville/skulle vedlegge
deville/skulle vedlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vedlagt
duville/skulle ha vedlagt
hanville/skulle ha vedlagt
viville/skulle ha vedlagt
dereville/skulle ha vedlagt
deville/skulle ha vedlagt
Imperative
Affirmative
duvedlegg
viLa oss vedlegge
derevedlegg
Negative
duikke vedlegg! (vedlegg ikke)
dereikke vedlegg! (vedlegg ikke)
Your last searches