Norwegian-German translation of veksle

Translation of the word veksle from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

veksle in German

veksle
værverb sich verändern, schwanken, wechseln
  jernbanerverb rangieren
  idéverb austauschen, wechseln
  farkostverb schalten
Synonyms for veksle
Derived terms of veksle
Anagrams of veksle
More examples
1.Bør bankene likevel sosialiseres, spør en oppgitt far, efter at datteren ble avkrevet en slik sum for å veksle inn sine tiøringer i en bank der hun ikke hadde konto.
2.En kvinne som hadde tatt turen til Kirkeristen for å veksle inn et gammelt flerreisekort, måtte dra hjem med uforrettet sak fordi de perforerte stemplingsfelter hadde løsnet fra resten av kortet ?
3.Er det ikke drøyt forlangt at folk må dra inn til Kirkeristen i sentrum for å veksle inn flerreisekort som er blitt ugyldige efter takstforhøyelsen ?
4.Hello Heidi, how are you, sa prinsesse Diana, og tok seg tid til å veksle noen ord med skolepiken fra Mysen som leder den norske fanklubben.
5.Jegliker å veksle.
6.Veksle dem i norske penger og sette dem på rentebærende bankkonto, mener de to banksjefene.
7.100 dollarseddelen fikk hun veksle rent umiddelbart, men kassereren fattet mistanke til den store seddelen.
8.Alme satser også i årene fremover å veksle mellom akvarellmaling og teateroppsetninger.
9.At svenske og norske kroner brukes om hverandre, skyldes valutakursen som i praksis gjør det ulønnsomt å veksle valuta på grunn av bankenes gebyrer.
10.Banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen sier til Aftenposten at bedriftene må være ekstra påpasselige i disse dager, og at det er store penger å spare på å følge med i markedet og veksle på det rette tidspunkt.
11.Blant annet heter det at innbringelsen av hustruen til en førstesekretær ved ambassaden til Oslo politikammer efter at hun forsøkte å veksle inn en falsk dollarseddel, var en planlagt provokasjon mot en diplomat som de hemmelige tjenester sto bak.
12.Ble stiv efterhvert, og var selsagt ikke fornøyd med å veksle som nummer 14, sa Vigdis, som omsider sikret seg et NMgull.
13.Ble stiv efterhvert, og var selvsagt ikke fornøyd med å veksle som nummer 14, sa Vigdis, som omsider sikret seg et NMgull.
14.Da diplomatfruen forsøkte å veksle en slik, ble det slått alarm.
15.Da må mottageren veksle om den norske tusenlappen til yen eller dollar.
16.Da opplevde postkontorene å stå overfor fortvilede turister som ankom byen på lørdager, og ikke hadde mulighet for å oppsøke bank for å veksle penger.
17.De beløp det lyktes å smugle inn, ble i stor utstrekning forsøkt vekslet hos bankfolk som lot seg bestikke til å veksle mer enn 5000 uten dokumentasjon.
18.De store kursbevegelsene skaper problemer for bedrifter som skal veksle valuta.
19.Dessuten har de forholdsvis høye rentene i det norske pengemarkedet bidratt til øket efterspørsel efter kroner, samtidig som mange benytter anledningen til å veksle om fra dollar til kroner når dollarkursen ligger så høyt som den nå gjør.
20.Det ble jo ikke tid til å veksle så mange ord, men vi var ihvertfall enige om å hjelpe hverandre hvis...
21.Det er rart med møtende skiløpere, nesten alle må de ihvertfall veksle blikk.
22.Det første forskerseminaret ble holdt i Oslo, mens det senere er meningen å veksle mellom Frankrike og Norge, både når det gjelder styremøter og seminarer.
23.Det har de klart ved å veksle inn norsk valuta fra grensehandelen i bankene uten å oppgi kursgevinstene til skattemyndighetene, skriver avisen Nya Wermlandstidningen.
24.Det viser seg at det ikke bare var disse to myntslagene som kom inn, men mange benyttet anledningen til å tømme sparegriser og syltetøy glass og veksle mynter inn i sedler.
25.Dette betyr også at man kan veksle mellom smale og brede meier efter føreforholdene.
26.Efter loven har han da plikt til å veksle dem inn i norsk valuta.
27.Eftersom vi arbeider som underleverandør passet vi på slik at vi kunne veksle fra et produkt til et annet efter behov.
28.En sovjetisk diplomatfrue i Oslo ble anholdt av politiet efter å ha forsøkt å veksle en falsk 500 dollarseddel.
29.En utbredt måte å sikre seg mot uthulingen av kjøpekraften, er å veksle den argentinske pesos inn i dollar.
30.Er det for å veksle penger og betale regninger, finnes det sjekk og bankgiro.
Similar words

 
 

veksle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vekslevekslendevekslet
Indikative
1. Present
jegveksler
duveksler
hanveksler
viveksler
dereveksler
deveksler
8. Perfect
jeghar vekslet
duhar vekslet
hanhar vekslet
vihar vekslet
derehar vekslet
dehar vekslet
2. Imperfect
jegvekslet
duvekslet
hanvekslet
vivekslet
derevekslet
devekslet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vekslet
duhadde vekslet
hanhadde vekslet
vihadde vekslet
derehadde vekslet
dehadde vekslet
4a. Future
jegvil/skal veksle
duvil/skal veksle
hanvil/skal veksle
vivil/skal veksle
derevil/skal veksle
devil/skal veksle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vekslet
duvil/skal ha vekslet
hanvil/skal ha vekslet
vivil/skal ha vekslet
derevil/skal ha vekslet
devil/skal ha vekslet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle veksle
duville/skulle veksle
hanville/skulle veksle
viville/skulle veksle
dereville/skulle veksle
deville/skulle veksle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vekslet
duville/skulle ha vekslet
hanville/skulle ha vekslet
viville/skulle ha vekslet
dereville/skulle ha vekslet
deville/skulle ha vekslet
Imperative
Affirmative
duveksl
viLa oss veksle
dereveksl
Negative
duikke veksl! (veksl ikke)
dereikke veksl! (veksl ikke)
Your last searches