Norwegian-German translation of vie seg

Translation of the word vie seg from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vie seg in German

vie seg
medisinverb sich weiten, sich erweitern
Derived terms of vie seg
Similar words

 
 

More examples
1.Det som umiddelbart vil skje, er at overlege Eivind Bjørnestad ved Sentralsykehuset i Rogaland blir løst fra sine nåværende arbeidsoppgaver for helt å kunne vie seg til problemløsningen ved Nærlandheimen, opplyser fylkeshelsesjef Andreas Sanne til NTB.
2.De beste får alt, de kan vie seg boksing på heltid.
3.Derimot kan man vie seg en to sider lang artikkel om den farlige trotskismen og en halv sides artikkel med betraktninger over" den trotskist - zinovjetiske anti - partiblokken", hvor man et par ganger kan skimte en viss L. D. Trotskij bak.
4.Det ble London og Paris i feriene før de som halvvoksne kunne vie seg kunsten på heltid.
5.Det skulle gå 27 år før Euwe gjentok eksperimentet med kun å vie seg til sjakk.
6.Dette fulgte efter at Libanon hadde gått med på et israelsk forslag om at man skulle vie seg rent militære spørsmål.
7.En sovjetisk talsmann anklaget i Moskva USA for å ville diskutere en legalisering av våpenkappløpet i verdensrommet, istedenfor å vie seg det sovjetiske forslag om å stoppe det.
8.Hennes reise tas som et tegn på at hun nå vil vie seg mer til utenrikspolitiske spørsmål, og følge i forbildet Winston Churchills fotspor.
9.I den grad mennene har søkt å begrense kvinnenes adgang til å delta i samfunnslivet, har de gjort det under henvisning til at familien utgjør samfunnets grunnvoll i SaudiArabia, og at familielivet kan bli ska delidende dersom kvinnen får vie seg til andre sysler.
10.I utgangspunktet er det naturlig for kroppen å ville ekspandere, vie seg ut i sin fulle høyde og bredde.
11.Kmoch var mektig vred, for han hadde hørt at Euwe nu hadde tenkt å vie seg familien og videnskapen, istedenfor å styrte Aljekhin fra tronen.
12.Men det var samtidens takk fordi han svek en hel periodes kunstidealer og sin egen læremester Gustave Moreau, for å kunne vie seg studiet av maleriet slik han oppfattet det : et farvens mysterium du aldri kan forstå til bunns.
13.Senere har han vært pressefotograf i mange år, men i de siste femten årene har han fått vie seg til sitt daglige miljøvernarbeide, Oslobildene - efter at Dagbladet la om til tabloidformat, dog bare annenhver dag på grunn av plassmangel i avisen.
14.Tyskland er valgt fordi landet musikkhistorisk og økonomisk står oss nært, Hamburg er plukket ut fordi skolen er en av landets mest spennende - og dessuten tente momentant på ideen om å vie seg norsk musikk for en periode.
15.Vel 50 år gammel trakk han seg ut av aktiv bedriftsledelse for fullt og helt å vie seg til arbeidet med å hjelpe andre til å oppnå suksess i livet.
16.vie seg til det rene kunstverk - sjakkpartiet.
17.Den utdannede filolog, som nå sier at han vil vie seg" publisistiske og videnskapelige oppgaver", har med visse avbrudd tilhørt det mektige politbyrå i nesten 15 år.
18.Det blir ikke lett å fylle plassen efter Tom når han nå har bestemt seg til å hengi mer av sine krefter til arbeidet med hus på Haslum og hytter ved Tyrifjorden og i Telemark, vie seg i enda større utstrekning til sine mange hobbyer, fra treskjæring og glassmosaikk til bryting av prydstein til have og portal.
19.Det er om å gjøre å påvirke ungdommene til å vie seg tekniske studier, sier Rashid.
20.Det var ikke så vanskelig å rive seg løs for å vie seg til fyrverkeriet utendørs.
21.Det vil i så fall bety at den første komiteen kan vie seg til diskusjon om rene kvinnespørsmål.
22.Efter fullendt utdannelse som lektor brøt han over tvert for å vie seg kunstnerens usikre fremtid.
23.Fant ut at han heller ville vie seg orgelspill, men endte opp med sangstudier ved Mexicos nasjonalkonservatorium - og hadde sin europeiske operadebut som Ferrando i" Cosi Fan tutte" ved operaen i Karlsruhe i 1975.
24.For et par måneder siden gikk den 55 år gamle fjellklatreren fra RheinlandPfalz av som familieminister for å vie seg oppgaven som CDUs generalsekretær på heltid.
25.Fra redaktørkrakken i Dagens Nyheter gikk han ut i verden for å vie seg sin store lidenskap, dikternes liv.
26.Mest iøynefallende også iår er tendensen til å vie seg det etablerte. og naturlig avledet av dette, utstillingens solide grep på et stort og takknemlig publikum. intet galt i det, bortsett da fra selve navnet" Tendenser", om vi skal være litt ekle.
27.Politikere har lovet å vie seg spørsmålet om de forsvunne når en ny regjering overtar i januar.
28.Rådgiveren skal ha høy teknisk utdannelse og skal på heltid vie seg til slik kontaktvirksomhet mellom industri, forskningsinstitutter og organisasjonene CERN og ESA.
29.Som alltid sukker lettet når den kulturpolitiske krangel tar pause og man kan vie seg til det levende liv på scenen.
30.Spørsmålet er hvordan det skal skje, sa Davignon, som er ute av politikken og herefter skal vie seg til internasjonal finansieringsvirksomhet med utgangspunkt i det store belgiske selskapet Société Générale.
Your last searches