Norwegian-German translation of villmark

Translation of the word villmark from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

villmark in German

villmark
generellnoun Landesinnere [n]
  naturnoun Wildnis [f]
Synonyms for villmark
Similar words

 
 

More examples
1.Opplev Europas siste villmark" - lokker reiseoperatørene, og strømmen av turister av alle kategorier - fra cruiseturisten og til de som tenker å gjøre sin egen ekspedisjon med Svalbard som tumleplass - vil uvegerlig øke.
2.Villmark og vinløv".
3.Kontakten med Canadas villmark er kanskje det som har gjort størst inntrykk på meg, forteller Somby, tar av seg turnskoene med den ene armen og trekker bena opp i stolen.
4.Det er den legemliggjorte villmark som står der nede.
5.Det er faren, som er hestekar i Australias enorme villmark, som kommer med den en av de få gangene han er hjemme.
6.Det man reklamerer med, er svensk villmark - man vil" selge" denne naturopplevelsen og dermed kompensere noe for tapet av ca. 7000 arbeidsplasser i Kirunadistriktet efter konjunkturnedgangen på stålmarkedet.
7.En egen stand fra Skogbruksmuseet på Elverum skal forhåpentlig få mange berlinere på Norgesferie til å legge veien dit og riktig få fornemmelse av norske skoger og villmark.
8.Et stenkast fra villmark og Samvirkelag ligger hytta til Rise og Dagfinn Grønoset skjult under Trysilåsene.
9.For øyeblikket er tendensen blant USAs politikere å bevare mest mulig av Alaskas villmark i jomfruelig form.
10.Her" lukter" villmark, lær og skinnvarer.
11.I villmark og isøde, i kontakt med naturfolkene, indianere og eskimoer.
12.MENS det er nokså vanlig å komme på såpass hold at man faktisk ser ulven i canadisk villmark, skjer det omtrent aldri her i landet.
13.Mer enn hundre tusen mennesker sogner altså til denne villmark !
14.Nordmarka har også sin villmark.
15.Og det er vel å merke snakk om en villmark med en blanding av bratte skrenter og stup, skyggefulle daler med" urskog", blinkende tjern og mer skrinne furukoller med flott utsikt.
16.Og til Brattalidhjemmet har de kommet efter tur for å søke hans råd, enten det har dreiet seg om en sledetur i Alaska eller en eventyrferd på flodveier, gjennom villmark og isøde.
17.Omkranset av utemmet villmark og bølgende gressganger.
18.Patrick oppi sleden, kledd for villmark.
19.På 1700tallet, mens deler av Nordamerika fremdeles var villmark, utgjorde kreolene i New Orleans en velutdannet klasse - barna ble sendt til de beste europeiske universitetene med fremstående kunstnere innenfor musikk, teater og litteratur.
20.Bill Smith har fløyet fly i Canadas villmark i over 30 år.
21.De som synes det blir litt langt å gå helt inn i en slik villmark, har anledning til å kjøpe hyttetomt i nærheten.
22.Det eneste som nå fører tanken hen på villmark, er en fireårig hund av finsk avstamning som lyder navnet Akka - når det passer henne.
23.Det indre av Island er dessuten Europas største villmark.
24.I villmark og bebodde strøk for den saks skyld.
25.Måtte bare få med seg norsk villmark først.
26.Reiseruten skulle ha mye å by på for turister som vil oppleve villmark.
Your last searches