Norwegian-German translation of virke

Translation of the word virke from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

virke in German

virke
synesverb scheinen, aussehen, den Anschein haben
Synonyms for virke
Derived terms of virke
Examples with translation
Konklusjonen kan virke banal: Esperanto eksisterer.
More examples
1.Det finnes bare ett saksområde som kan virke splittende på Arbeiderpartiet, og det er sikkerhetspolitikken.
2.Dette ordtaket er svært treffende for Aftenpostens bruk av Statistisk Sentralbyrås tall for hvordan en fjernelse av dagens rentefradrag vil virke.
3.Doulos" har siden den begynte sitt virke for Operasjon Mobilisering vært i De iberiske øyer, Storbritannia, USA og helt siden 1978 i SydAmerika hvor alle land - bortsett fra to - er besøkt.
4.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
5.Foreningens formål er å virke for å skaffe kvinnen den henne tilkommende rett og plass i samfunnet".
6.Gjennom hele Annelise Knudtzons virke som aktiv brukskunstner kan ett stort ord stå som kjennetegn : kvalitet.
7.Husbandry" henfaller til det polemiske av og til, og den dramatiske konstruksjon kan virke søkt og klossete, men forfatterens intensitet er smittsom, og stykket er overbevisende av den grunn.
8.Hvis f. eks. en avbildet naken kvinne er i bevegelse, la oss si som filmskuespillerinne, vil man alltid kunne tenke seg at bildet kan virke pornografisk.
9.Imidlertid er Liz en fallende stjerne, og dette ville få meg til å virke passe.
10.Jubileet" burde derfor virke forstemmende på folk med litt innsikt i Norges historie.
11.Men partiformannen innbiller seg kanskje at hennes skremmebilder skal virke på velgerne.
12.Vi har foreslått reduksjon av skatter og avgifter, og hvorledes det kan virke inflasjonsdrivende, er for meg fremdeles en gåte.
13.Vær klar over at et bilde fra et hverdagsmiljø kan virke mer eksotisk enn solen over Kilimanjaro med en giraff i forgrunnen.
14.Weathered Wall" viser Sylvains mer eksperimentelle side, men stadig melodiøs nok til ikke å virke slitsom eller" vanskelig tilgjengelig".
15.Jeg drømmer om en kunst preget av likevekt, renhet og ro. en kunst som kan virke beroligende på sinnet på samme måte som en konfortabel lenestol gir hvile til en sliten kropp", skrev Henri Matisse (18691954).
16.Allikevel kan en slik hendelse virke sjokkfremkallende på de ansatte, sier amanuensis Leif Weisæth fra Universitets psykiatriske institutt, som var bedt om å redegjøre for avverging og bearbeidelse av slike sjokkvirkninger.
17.Ap.s" råkjør" mot Senterpartiet kan virke mobiliserende på oss, sier statsråd Johan J. Jakobsen.
18.Av denne grunn vil rentereduksjonen også virke gunstig for næringslivet og bidra til å stimulere private investeringer, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
19.Bakgrunnsmusikken kan virke både stressende og avstressende, og vi bør se nærmere på disse støykildene, sier hun.
20.Bestemmelsene kan nok virke stivbente, medgir Mortensen.
21.Blir forslaget om boligbeskatning vedtatt, vil det virke ruinerende for mange mennesker.
22.Buvikutvalgets generelle tanker om hvordan en slik bevilgning skal utnyttes, er prinsippielt riktig - nemlig at dette tiltak ikke skal virke som noen sareptakrukke for å holde i gang ulønnsom drift.
23.Da vil skattesystemet virke dynamisk, sier Foss.
24.De ansatte her har til oppgave å lage gode ungdomsfilmer som kan virke progressive og oppdragende uten overflødig didaktikk.
25.De ekstra studieplassene vil virke dempende på ledigheten blant unge, og de som får utdannelse vil i fremtiden stå sterkere på arbeidsmarkedet, uttaler statsråd Lars Roar Langslet.
26.De som er ansvarlige for næringsmiddelkontrollen rundt om i landet, er vanligvis svært forsiktige med å gjøre noe som kan virke illojalt overfor bedriftene.
27.De valgordninger som reformforslagene legger opp til, vil gi tilstrekkelig mulighet til å sikre at representasjonen blir slik at rådene og Kirkemøtet vil virke efter intensjonene.
28.De vil føre til lengre køer og virke sterkt forsinkende på veitrafikken, herunder også kollektivtrafikken med buss bl.a. på Mosseveien.
29.Den kan virke som en" appetittvekker".
30.Denne holdningsendringen skyldes arbeidet til en gruppe idealister, og jeg håper de vil fortsette sitt virke, sa statsråd Astrid Gjertsen, før hun ga blomster til Eva Kolstad.
Similar words

 
 

virke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) virkevirkendevirket
Indikative
1. Present
jegvirker
duvirker
hanvirker
vivirker
derevirker
devirker
8. Perfect
jeghar virket
duhar virket
hanhar virket
vihar virket
derehar virket
dehar virket
2. Imperfect
jegvirket
duvirket
hanvirket
vivirket
derevirket
devirket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde virket
duhadde virket
hanhadde virket
vihadde virket
derehadde virket
dehadde virket
4a. Future
jegvil/skal virke
duvil/skal virke
hanvil/skal virke
vivil/skal virke
derevil/skal virke
devil/skal virke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha virket
duvil/skal ha virket
hanvil/skal ha virket
vivil/skal ha virket
derevil/skal ha virket
devil/skal ha virket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle virke
duville/skulle virke
hanville/skulle virke
viville/skulle virke
dereville/skulle virke
deville/skulle virke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha virket
duville/skulle ha virket
hanville/skulle ha virket
viville/skulle ha virket
dereville/skulle ha virket
deville/skulle ha virket
Imperative
Affirmative
duvirk
viLa oss virke
derevirk
Negative
duikke virk! (virk ikke)
dereikke virk! (virk ikke)
Your last searches