Norwegian-German translation of vold

Translation of the word vold from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vold in German

vold
fysisk aktivitetnoun Gewalt [f]
  rettsvitenskapnoun Gewalt [f]
Synonyms for vold
Derived terms of vold
Similar words

 
 

More examples
1.Grensegangen til vold og terrorisme kan bli vanskelig å trekke.
2.I følelsenes vold" burde imidlertid kunne fortelle oss at den rammede gruppe det her er tale om, ikke bare rommer det vi ofte kaller avvikere eller sedelighetsforbrytere, men også høyverdige - tragiske ensomme - mennesker, som utkjemper en jakobskamp med både seg selv og mot sin omverden.
3.I følelsenes vold" gir ikke bare beskjed om hva vi alle mistet da Zweig i 1942 dro seg ut av livet sammen med sin hustru, men hva den" gamle" europeiske kultur egentlig har betydd og fortsatt betyr, i enkelte land.
4.I følelsenes vold" hører derfor til de - ikke mange - bøker som utfordrer til, som forlanger toleranse og forpliktende forståelse av oss.
5.I første omgang er det alltid vold som har siste ordet.
6.Jeg gir deg min ring, nei, ikke ta den på, gå inn i den," sier Vold.
7.Jeg visste at Hans Petter Ødegaard, Øyvind Lauritzen, Gjermund Thoresen og Arne Vold var gode, men ikke at de var så gode", sa Arne Sørensen, klubbens formann i jubileumsåret.
8.Lærerne" er Olof Lagercrantz og Jan Erik Vold, som leser det ene tøyseverset efter det andre, først på svensk og så på norsk.
9.Seksuelt slaveri forekommer i alle situasjoner hvor kvinner eller piker ikke kan forandre livsvilkårene sine, hvor de ikke kan slippe ut, uansett hvordan de er kommet inn i disse forholdene, og hvor de er utsatt for vold og utnyttelse.
10.Selektiv bruk av vold" og" nøytralisering" av upopulære sandinistledere og demonstrasjoner som leder til at enkelte av deres egne dør som" martyrer", er blant de mange forslag til hva som kan gjøres for å sikre øket støtte fra befolkningen.
11.Slik blir 80årene for meg"," Å være ung er..."," Derfor er vennskap viktig"," Vold i hverdagen" og" Slik vil jeg oppdra mine barn".
12.Vår sivilisasjon skulle ikke godta vold !
13.(IPS) I løpet av de siste syv måneder har 11 000 spanske kvinner anmeldt vold og mishandling, ifølge forkvinnen i den spanske forening for mishandlede kvinner, Alicia Herrera.
14.Rockerne" er rene mafiaen med organisert forbrytervirksomhet, hevnakter og vold.
15.Carl, må du absolutt prate om vold og forbrytelser og mord og alskens elendighet når vi spiser ?
16.Dagens unge er den første generasjon som har vært omgitt av vold og porno som hovedkilde for sin seksualopplysning.
17.Den beskriver en daglig situasjon preget av vold og økende voldsbruk.
18.Den oppfordrer til vold, og er en trusel mot sivil orden.
19.Denne saken har ført til svært anstrengte arbeidsforhold i fotballforbundets styre, og dersom fotballpresidenten blir gjenvalgt under tinget førstkommende helg, vil jeg personlig be meg fritatt fra vervet, sier Johannes Vold (1. varamann til styret - ikke på valg).
20.Det er for mye vold i film og fjernsyn, jeg skulle ønske det ble laget flere filmer om mennesker," rene" filmer, gjerne slike eventyr som denne filmen egentlig er.
21.Det er ikke nok å innskrenke" utukt" til vold og sex med barn og dyr, fremhevet ledelsen, som mente at det er opp til myndighetene å finne et bedre uttrykk enn utukt i loven.
22.Det er nemlig ikke mulig å bygge opp et sikkerhetssystem som gir sikring mot folk som virkelig vil utøve vold, hevder de to, som minner om at så fort representantene forlater stortingsbygningen, er de likevel helt ubeskyttet.
23.Det var mye sadisme fra hans side, noe hun tok imot og forsvarte seg ved med å ty til vold.
24.Det viser seg at angsten for vold er særlig høy i storbyene, spesielt blant eldre, enslige kvinner.
25.Dette inngår i et større internasjonalt mønster der kommunistland deltar i lovløse handlinger, som blant annet terrorisme og andre former for organisert vold mot lovlige regjeringer, sa Shultz.
26.Efter min oppfatning er Tor Hoff en av efterkrigstidens mest spennende og interessante billed kunstnere, sa forlagssjef Øistein Parmann da han presenterte Dreyers praktverk" Tor Hoff i sterke krefters vold".
27.En fantastisk jonglering med reglene, det har aldri vært meningen at" OLdøren" for enkelte deltagere skal kunne holdes på gløtt en uke efter at siste frist er utløpt, sier Ruud, som mener at svømmeren Andreas Vold burde vært tatt ut til OL i kraft av de resultatene han oppnådde i langbaneNM sist helg.
28.Et enstemmig Bispemøte tar skarp avstand fra at teologi skulle kunne brukes som en legitimering av vold eller annen undertrykkelse.
29.Film er som en slagmark hvor kjærlighet, hat, vold og død utspiller seg.
30.For all del, dette vesenet vårt er fullt av hyggelige og velmenende mennesker, men byråkratiet i en slik sak er til å bli aldeles sprø av, jeg vil nesten si det er som å drive vold mot mennesker når man ikke kan nå frem med det man har å si.
Your last searches