Norwegian-German translation of vurderende.

You were trying to translate the word vurderende from Norwegian to German.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Avisutklippet dukker opp i tankene hans, og han bøyer seg ned, plukker det opp fra papirkurven igjen, glat ter det ut på bordet og ser tankefullt og vurderende på det.
2.Hoff var selv skrivende og strengt vurderende, han var også en diktende ordkunstner.
3.Hun formidler en livsopplevelse som kan være kjølig vurderende, men aldri uengasjert.
4.Hun stirret vurderende på rommet.
5.I flere av artiklene i boken er langt avsnitt med tekster som hyldet Leonid Bresjnev ganske enkelt fjernet, mens han i andre har strøket flere omtaler av den tidligere partisjefen, eller forandret enkelte ord i vurderende formuleringer.
6.I partier slår dette igjennom, men totalt sett lider forestillingen av at det her tydeligvis ikke har vært et utenforstående, vurderende blikk.
7.Nu ser han sig vurderende om paa stasjonen, det er nogen aar siden han var her, han venter aa finne forandringer.
8.Nå er jeg mere vurderende og plukker ut de forestillingene som jeg er sikker på.
9.TVkameraene surrer, fotografene" skyter" sine bilder, en fullsatt presselosje følger vurderende med og diplomatlosjen er bedre besøkt enn vanlig.
10.Dette er riktig og viktig informasjon, men det er altså her jeg mener at det også bør felles inn en del vurderende motforestillinger.
11.Flere som arbeider med gjennomføringen av byfornyelsen kunne nok ha ønsket en mer vurderende begrunnet gjennomgåelse av byfornyelsesprogrammet, hva som er oppnådd og hva man vil frem til".
12.Lensmannsbetjenten mønstret ham vurderende.
13.Når Noni drar opp i verden for å skaffe et menneske til kjeledyr, og dette kan sees av Nikolina i hodet hennes, og dette i hodet hennes etableres på en stor videoskjerm med knotter som trykkes på, og det vi får se er en tøvete barnetvvariant, da lurer jeg på hvor de sorterende, vurderende blikk har vært.
14.Og et utvalg som ifjor avgav en vurderende innstilling omkring hele ordningen, kom til at den i det alt vesentlige bør opprettholdes i sin nåværende form.
15.Siden vi må forstå Aftenposten slik at den går imot denne type fornyelse, kunne det være av interesse å få en vurderende gjennomgang av begrunnelsene for å gjøre det slik, måten det er gjort på og resultatet.
16.Som en maler går han noen skritt tilbake og prøver resultatet med et skarpt, grått blikk, myser en smule, kritisk vurderende.
17.Som man ser, går vi i en bue utenom Kulturrådets bok om seg selv, ellers ukens lesning, det er nesten eventyrlig at Rådet ikke har bestilt en kritisk vurderende artikkel utenfra, altså av noen som er uavhengig i forhold til dets virksomhet.