Norwegian-German translation of ymte

Translation of the word ymte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ymte in German

ymte
tegnnoun Spur [f]
Synonyms for ymte
Anagrams of ymte
More examples
1.Hørte vi en aldri så kritisk røst ymte noe om annonser.
2.Ikke vil vi ymte frempå om innavl, men det er påtagelig hvor ofte ordet produkt blir brukt i presentasjonene her nede, og det dreier seg ikke bare om de salgbare platene, men også om artistene.
3.Med stikkordet" kulturhus for barn" som utgangspunkt, fortalte Margareta Niculescu at hun under sitt opphold i Oslo denne gang hadde hørt noen ymte om at Det Norske Teatrets nåværende bygning - det gamle kinolokale Casino - kanskje kunne egne seg til et slikt formål.
4.Man skal ikke ymte noe om at Kunstnerforeningen ikke fenger de unge kunstneres interesse.

 
 

ymte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ymteymtendeymtet
Indikative
1. Present
jegymter
duymter
hanymter
viymter
dereymter
deymter
8. Perfect
jeghar ymtet
duhar ymtet
hanhar ymtet
vihar ymtet
derehar ymtet
dehar ymtet
2. Imperfect
jegymtet
duymtet
hanymtet
viymtet
dereymtet
deymtet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ymtet
duhadde ymtet
hanhadde ymtet
vihadde ymtet
derehadde ymtet
dehadde ymtet
4a. Future
jegvil/skal ymte
duvil/skal ymte
hanvil/skal ymte
vivil/skal ymte
derevil/skal ymte
devil/skal ymte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ymtet
duvil/skal ha ymtet
hanvil/skal ha ymtet
vivil/skal ha ymtet
derevil/skal ha ymtet
devil/skal ha ymtet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ymte
duville/skulle ymte
hanville/skulle ymte
viville/skulle ymte
dereville/skulle ymte
deville/skulle ymte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ymtet
duville/skulle ha ymtet
hanville/skulle ha ymtet
viville/skulle ha ymtet
dereville/skulle ha ymtet
deville/skulle ha ymtet
Imperative
Affirmative
duymt
viLa oss ymte
dereymt
Negative
duikke ymt! (ymt ikke)
dereikke ymt! (ymt ikke)
Your last searches