Norwegian-Italian translation of åpne

Translation of the word åpne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

åpne in Italian

åpne
generellverb aprire
  pakkeverb disfare, aprire, scartare
  figurativtverb spalancare, aprire
  varehusverb aprire
  flaskeverb stappare, sturare
  skinnverb aprire
Synonyms for åpne
Derived terms of åpne
Anagrams of åpne
Similar words

 
 

More examples
1.Brae Alpha" sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
2.Den åpne dør" - et gjennomgangstema under statsminister Kåre Willochs samtaler med kinesiske ledere.
3.Den åpne dør".
4.Den åpne dørs politikk" overfor omverdenen skal fortsette.
5.Det er enkelt å tenke i svart og hvitt... forholdene i Vietnam idag... er så kompliserte og tildels så tragiske at dersom vi ønsker å forstå noe, må vi åpne øynene for mange nyanser...
6.Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand", sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
7.Det hevdes at åpne høringer kan forhindre at Stortinget fatter vedtak på sviktende grunnlag, ved at folk som har greie på sakene blir hørt på forhånd.
8.Det kan være grunnlag til å åpne for smidigere ordninger - for eksempel meldinger over telefon.
9.Det åpne samfunns mest vellykkede paradoks er lovgivernes ambisjon om å sette gjennomtenkte grenser for sine egne muligheter til å gå løs på folkets friheter og rettigheter.
10.Dette vil måtte skje på bekostning av åpne lunger og regulerte boligområder, selv om" en slik omdisponering vil kunne medføre økede belastninger på eksisterende bomiljøer".
11.For ham gjaldt det å åpne og stimulere elevens direkte iakttagelsesevne uten å uniformere den, men som den oprinnelige naturalist han var, satte det uvilkårlig sitt preg på elevens syn og fremstillingsmåte.
12.Jeg synes det er utrolig hvis det virkelig er riktig at norske myndigheter med åpne øyne neglisjerer almene menneskerettigheter.
13.Jo flere samtaler jeg hadde med disse åpne og samarbeidsvillige menneskene, desto mindre forstod jeg av hva de snakket om.
14.Med åpne øyne / gikk jeg gjennom dette land. / Det er vakkert !
15.Naboforhold" dekket hele spekteret fra åpne konflikter til et generelt ønske om mer usjenert privatliv.
16.Når spørsmålet om å åpne fronten overfor andre organisasjoner er så følelsesladd, så preget av organisasjonsstolthet og - det er riktig å konstatere - også prinsipielle holdninger, er det ikke uten risiko LOformannen reiser dette viktige spørsmålet.
17.Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
18.Perspektiver på menneske og arbeide" er titelen på dagens foredrag i Universitetets åpne serie - hjelpelærer Hiroko Kimura Hjelset (som tok initiativet til uken) forteller og viser filmer i Juridisk eksamenssal i Urbygningen mellom kl. 17 og 19.
19.Sjøen for Alle" skal åpne 16. mars, og det betyr mye økonomisk for varemessen at en så stor og populær messe kan gå av stabelen som planlagt, sier Monsen.
20.Åpne aktiviteter".
21.(Men ellers i året skal ventiler og luker stå åpne for å slippe til luft og motvirke råteskader,) råder Vannskadekontoret.
22.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Skip og lastebiler fra NordKorea fraktet i helgen tonnevis av mat, medisier, tekstiler og sement til SydKorea i en hjelpeaksjon som kan åpne veien for en dialog mellom de to koreanske stater.
23.(UPI) Martina Navratilova fortsatte å slette gamle rekorder i kvinnetennisen da hun vant finalen i det åpne amerikanske mesterskapet natt til søndag (norsk tid).
24.AUF krever at den planlagte rettssaken må frafalles, men om den finner sted krever vi at den holdes for åpne dører.
25.Aftenposten ville vel for eksempel neppe kastet seg på denne nærradiodriften i Oslo fra 1. september hvis ikke avisen spekulerte i at dette en gang i fremtiden ville åpne for et nytt og innbringende annonsemarked.
26.Alle vil få anledning til å treffe ham under en rekke åpne arrangementer, forsikrer han.
27.Beretningen om det som skjedde for 20 århundrer siden, inviterer meg til å åpne meg mer for det mysteriøse, uforklarlige, ja, guddommelige.
28.Da hadde vi allerede annonsert og forberedt oss på å ta imot kunder, og besluttet derfor å åpne dørene, sier Etre.
29.De tør ikke åpne den luka !
30.De virket åpne og var lette å intervjue.
Your last searches