Norwegian-Italian translation of åpne seg

Translation of the word åpne seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

åpne seg in Italian

åpne seg
blomsterverb schiudersi, aprirsi, dischiudersi
Derived terms of åpne seg
Similar words

 
 

More examples
1.Det er veldig viktig for pasienter med psykiske lidelser å ha kontakt med iallfall ett menneske i hjelpeapparatet som er der, som kjenner og forstår ved kommendes problemer slik at det ikke er nødvendig å åpne seg ved hver ny konsultasjon.
2.Det kan nå være i ferd med å åpne seg nye muligheter for UNIFIL, idet både den libanesiske og den nye israelske regjering er i gang med en vurdering av sin fremtidige politikk i SydLibanon, understreket forsvarsminister Sjaastad.
3.Jeg gikk bevisst inn for å få ham til å åpne seg, sa kapteinen, og han brøt sammen i gråt og sa at han hadde vært mobbet all sin dag, nå også i det militære.
4.Arnfinn B. Storkaas peker på at SBSsendingene til USA har åpnet nye markedsføringsmuligheter for norsk næringsliv og understreker at tilsvarende muligheter nå synes å åpne seg i Kina.
5.Boken er i lommeformat, men tykk som Segovias tommel, så enten mister man motet, eller man bestemmer seg for at, nå endelig skal det lukkede land åpne seg, i det minste skal jeg lære meg notespill.
6.Da han kom tilbake i 1973, erfarte han at fedrelandet stundom tar litt tid for å åpne seg igjen for nordmenn som har gjort karriere ute (uten permisjon).
7.Da vil en avgrunn åpne seg.
8.De på mange måter trange, trange bygdemiljøer er iferd med å åpne seg mer.
9.Den vil da" åpne seg".
10.Det er bare å åpne seg for de øyeblikkene da kjærligheten gir livet lys, og for det store i naturen og for medmennesker som har noe å gi.
11.Det er dermed håp om at det efterhvert kan åpne seg muligheter for andre produksjoner i denne kategori.
12.Det paradis Camille Claudel hadde sett åpne seg i Rodins favntak, skulle bli hennes livs helvetesport.
13.Det ville åpne seg for omgåelse av loven ved at vedkommende påberoper seg begrunnelser som ikke er reelle.
14.Efter å ha hoppet ut fra helikopteret ville fallskjermen ikke åpne seg som den skulle, og da Hammerstad i unormalt stor hastighet nærmet seg bakken styrte han seg inn på taket over dommertribunen for å unngå å lande i folkemengden.
15.Et ledd i planene er også at Kina skal åpne seg mer mot omverdenen, bl.a. ved å åpne 14 kystbyer for utenlandske investeringer og handel.
16.Han møter mennesker som ellers aldri ville komme på tanken å åpne seg for en prest.
17.Hensikten er å få hver og en til å åpne seg og drøfte sammen med de andre hvilke svake sider han har.
18.Hun var fremdeles sky og hadde vanskelig for å åpne seg, men hun ba meg holde kontakten og komme på visitt.
19.Hvis det skal bli katastrofe, må en av tankene åpne seg helt.
20.Japanske industrifolk og regjeringstjenestemenn ser positivt på NordKoreas ønske om å åpne seg til omverdenen.
21.Man må være villig til å åpne seg og gi seg tid til å se.
22.Men det vil åpne seg nye muligheter om fire - eller kanskje åtte år.
23.Men en flyplass som kan ta charterfly mener han dessuten at Stavangerområdet vil åpne seg som et nytt marked for reiselivsnæringen i Øvre Buskerud.
24.Men jeg ville sett på hvilke muligheter som kunne åpne seg.
25.NordKorea er i ferd med å åpne seg for et bredere økonomisk samarbeide med utlandet.
26.Når det har skjedd, skal imidlertid statskassa åpne seg for hans arme partifelle Nordengen.
27.Og allerede i 1986 vil landet åpne seg i langt sterkere grad for de isolerte undredølene, som foreløbig bare har fergeforbindelse to ganger om dagen som eneste utfallsport.
28.Skrive betyr jo å åpne seg til overmål...
29.Slik innleder Finn Carling sin nyeste bok der han bruker sin overbevisende evne til å få samtalepartnere til å åpne seg, til å legge frem over bordet - og inn i intervjuerens kassettspiller noe av det innerste som rører seg i et menneske, mye av det de kan hende slett ikke noen gang før har satt ord på.
30.Små, uskyldige skader forblir usynlige så lenge glassene vaskes opp for hånd, men de kjemiske påvirkningene og varmen i en oppvaskmaskin får dem til å" åpne seg" og bli synlige.
Your last searches